Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Príklady na hodiny

Semináre doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.:

Právo a Ekonómia:

Súdna psychológia:

Sylaby

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

Výberové predmety

Program Právo a ekonómia

Otázky

Tématické okruhy a otázky na semestrálne skúšky a priebežné skúšanie:

Otázky na štátne záverečné skúšky (pre študentov, ktorí mali riadne skončiť štúdium v ak. roku 2017/2018 alebo skôr):

Okruhy otázok na štátne záverečné skúšky (pre študentov, ktorí mali skončiť riadne štúdium v ak. roku 2018/2019 a neskôr):

Otázky na rigorózne skúšky: