Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Príklady na hodiny

Semináre doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.:

Právo a Ekonómia:

Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo

Sylaby

I. Predmety zabezpečované v zimnom semestri

Študijný program právo v slovenskom jazyku (bPRV17/bPRVx17/bPRVx23, mPRV17/mPRVx17/mPRVx23)

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety a Výberové predmety

 
Študijný program Právo a ekonómia

 
Študijný program Manažment a právo

 

II. Predmety zabezpečované v letnom semestri

Študijný program právo v slovenskom jazyku (bPRV17/bPRVx17/bPRVx23, mPRV17/mPRVx17/mPRVx23)

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety a Výberové predmety

 
Študijný program Právo a ekonómia

 
Študijný program Manažment a právo

Otázky

Tématické okruhy a otázky na semestrálne skúšky a priebežné skúšanie:

Povinné predmety:

Povinne voliteľné a výberové predmety:

Program Právo a Ekonómia:

Okruhy otázok na štátne záverečné skúšky (študijné programy mPRV15 a mPRVx15):

Otázky na rigorózne skúšky (platné do 31.01.2023):

Otázky na rigorózne skúšky (platné od 01.02.2023):

Témy záverečných prác

Navrhované témy bakalárskych a diplomových prác (akt. k 10/2023)

Témy rigoróznych prác (akt. k 03/2024)

Témy rigoróznych prác v AJ (dokument bude aktualizovaný)

 

 

Informácie o podmienkach absolvovania predmetov

Denné štúdium

I. Predmety zabezpečované v zimnom semestri

Študijný program právo v slovenskom jazyku (bPRV17, mPRV17)

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety a Výberové predmety

 
Študijný program Právo a ekonómia

 
Študijný program Manažment a právo

 

II. Predmety zabezpečované v letnom semestri

Študijný program právo v slovenskom jazyku (bPRV17, mPRV17)

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety a Výberové predmety

 
Študijný program Právo a ekonómia

 
Študijný program Manažment a právo


Externé štúdium


I. Predmety zabezpečované v zimnom semestri

Študijný program právo v slovenskom jazyku (bPRVx17/bPRVx23, mPRVx17/mPRVx23)

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety a Výberové predmety

 

II. Predmety zabezpečované v letnom semestri

Študijný program právo v slovenskom jazyku (bPRVx17/bPRVx23, mPRVx17/mPRVx23)

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety a Výberové predmety