Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Príklady na hodiny

Semináre doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.:

Právo a Ekonómia:

Súdna psychológia:

Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo

Sylaby

I. Predmety zabezpečované v zimnom semestri

Študijný program právo v slovenskom jazyku (bPRV17/bPRVx17/bPRVx23, mPRV17/mPRVx17/mPRVx23)

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety a Výberové predmety

 
Študijný program Právo a ekonómia

 
Študijný program Manažment a právo

 

II. Predmety zabezpečované v letnom semestri

Študijný program právo v slovenskom jazyku (bPRV17/bPRVx17/bPRVx23, mPRV17/mPRVx17/mPRVx23)

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety a Výberové predmety

 
Študijný program Právo a ekonómia

 
Študijný program Manažment a právo

Otázky

Tématické okruhy a otázky na semestrálne skúšky a priebežné skúšanie:

Povinné predmety:

    Povinne voliteľné a výberové predmety:
    Program Právo a Ekonómia:

Otázky na štátne záverečné skúšky (pre študentov, ktorí mali riadne skončiť štúdium v ak. roku 2017/2018 alebo skôr):

Okruhy otázok na štátne záverečné skúšky (pre študentov, ktorí mali skončiť riadne štúdium v ak. roku 2018/2019 a neskôr):

Otázky na rigorózne skúšky:

Informácie o podmienkach absolvovania predmetov

Denné štúdium

I. Predmety zabezpečované v zimnom semestri

Študijný program právo v slovenskom jazyku (bPRV17, mPRV17)

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety a Výberové predmety

 
Študijný program Právo a ekonómia

 
Študijný program Manažment a právo

 

II. Predmety zabezpečované v letnom semestri

Študijný program právo v slovenskom jazyku (bPRV17, mPRV17)

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety a Výberové predmety

 
Študijný program Právo a ekonómia

 
Študijný program Manažment a právo


Externé štúdium


I. Predmety zabezpečované v zimnom semestri

Študijný program právo v slovenskom jazyku (bPRVx17/bPRVx23, mPRVx17/mPRVx23)

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety a Výberové predmety

 

II. Predmety zabezpečované v letnom semestri

Študijný program právo v slovenskom jazyku (bPRVx17/bPRVx23, mPRVx17/mPRVx23)

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety a Výberové predmety