Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Príklady na hodiny

Semináre doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.:

Právo a Ekonómia:

Súdna psychológia:

Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo

Sylaby

Povinné predmety

Povinne voliteľné/výberové predmety

Program Právo a ekonómia

Program Právo a manažment

Otázky

Tématické okruhy a otázky na semestrálne skúšky a priebežné skúšanie:

Povinné predmety:

    Povinne voliteľné a výberové predmety:
    Program Právo a Ekonómia:

Otázky na štátne záverečné skúšky (pre študentov, ktorí mali riadne skončiť štúdium v ak. roku 2017/2018 alebo skôr):

Okruhy otázok na štátne záverečné skúšky (pre študentov, ktorí mali skončiť riadne štúdium v ak. roku 2018/2019 a neskôr):

Otázky na rigorózne skúšky:

Informácie o podmienkach absolvovania predmetov

Program Právo - denné štúdium:

Program Právo - externé štúdium:

Program Právo a ekonómia (denné štúdium):

Program Právo a Manažment (denné štúdium):