Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Externí spolupracovníci

mjr. Mgr. Jakub Gajdoš (Prezídium PZ)

JUDr. Jozef Griger (Generálne riaditeľstvo ZVJS)

JUDr. Marta Kolcunová, PhD. (Generálna prokuratúra SR)

JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb (Mičinský & Partners s.r.o. (advokátska kancelária))

JUDr. Ivan Priadka (Synergy Lawyers – advokátska kancelária, s. r. o.)

doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA (Úrad špeciálnej prokuratúry SR)

prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD. (predtým Akadémia PZ)

plk. JUDr. Ing. František Vojtuš, PhD. (Národná kriminálna agentúra)