Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Externí spolupracovníci

mjr. Ing. Milan Dibala (Finančné riaditeľstvo SR)

mjr. Mgr. Jakub Gajdoš (Prezídium PZ)

JUDr. Jozef Griger (Generálne riaditeľstvo ZVJS)

JUDr. Marta Kolcunová, PhD. (Generálna prokuratúra SR)

JUDr. Milan Lipovský (predtým Najvyšší súd SR)

Mgr. Matej Podmajerský, PhD. (Okresná prokuratúra Malacky)

JUDr. Dominika Juhásová, PhD. (Okresná prokuratúra Levice)

doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA (Úrad špeciálnej prokuratúry SR)

prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD. (predtým Akadémia PZ)

mjr. Mgr. Ing. František Vojtuš, PhD. (Národná kriminálna agentúra)