Externí spolupracovníci

JUDr. Kamil Ivánek (Krajský súd v Bratislave)

JUDr. Marta Kolcunová, PhD. (Generálna prokuratúra SR)

pplk. PaedDr. Peter Kriška, PhD. (Generálne riaditeľstvo ZVJS)

JUDr. Milan Lipovský (predtým Najvyšší súd SR)

Mgr. Matej Podmajerský, PhD. (Okresná prokuratúra Malacky)

JUDr. Dominika Strigáčová, PhD. (Okresná prokuratúra Levice)

JUDr. Ján Šanta, PhD. (Úrad špeciálnej prokuratúry SR)

JUDr. Michal Valent (Okresný súd Bratislava I)

prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD. (Akadémia PZ)

JUDr. Ján Zanovit, PhD. (Úrad špeciálnej prokuratúry SR)