Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Externí spolupracovníci

mjr. Ing. Milan Dibala (Finančné riaditeľstvo SR)

JUDr. Jozef Griger (Generálne riaditeľstvo ZVJS)

JUDr. Marta Kolcunová, PhD. (Generálna prokuratúra SR)

JUDr. Milan Lipovský (predtým Najvyšší súd SR)

Mgr. Matej Podmajerský, PhD. (Okresná prokuratúra Malacky)

JUDr. Dominika Strigáčová, PhD. (Okresná prokuratúra Levice)

JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA (Úrad špeciálnej prokuratúry SR)

prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD. (Akadémia PZ)