Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Fotogaléria

Medzinárodný vedecký seminár 4.4.2016: Sankcie – trestnoprávne a kriminologické podnety pre trestnú politiku