Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor
+421 2 9012 9555
02/592 44 555
515 NB
Štvrtok 11:00 - 12:00

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor
+421 2 9012 2009
02/592 44 417
511 NB
Konzultačné hodiny počas semestra/Consultations in the semester: Pondelok/Monday: 15:00-16:30

prof. JUDr. Margita Prokeinová PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor vysokej školy, Univerzity Komenského
+421 2 9012 2006
510 NB
Pondelok 09:45 - 11:15
Počas skúškového obdobia si treba konzultačné hodiny dohodnúť individuálne.

prof. JUDr. Tomáš Strémy PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor
+421 2 9012 2008
513NB
Streda 15:00 - 16:30

prof. JUDr. Pavel Šámal PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor
+421 2 9012 2089
02/592 44 440
515 NB
Konzultačné hodiny po dohode s vyučujúcim.

Docenti

doc. JUDr. Radovan Blažek PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 2010
02/592 44 452
512 NB
konzultačné hodiny: pondelok 16:00 - 16:45 streda 16:00 - 16:45 alebo po dohode emailom

doc. JUDr. Eduard Burda PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2222
02/592 44 103
321 SB
321SB
Streda 13:45 - 15:00

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová CSc.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
docent / associate professor
+421 2 9012 2007
510 NB
Utorok 15:15 - 16:45

doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
docent / associate professor
+421 2 9012 2005
509NB/ 509 New Building
Konzultačné hodiny/Consultations: Ut/Tue: 16:30-18:00 alebo/or pred seminarmi/prior the seminars alebo/or mailom/or by email.

doc. JUDr. Ondrej Laciak PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 2004
02/592 44 453

Odborní asistenti

JUDr. Jakub Ľorko PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 2096
512 NB
Štvrtok 15:15 - 16:45

Interní doktorandi

Mgr. Petra Dražová

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
1.dTRP17
508 NB
Individuálne konzultácie v iný čas po predchádzajúcej dohode e-mailom.
Štvrtok 11:00 - 12:00

Mgr. Nina Tarabová

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
2.dTRP17
513 NB
Štvrtok 14:00 - 15:00

JUDr. Filip Vincent

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
3.dTRP17
508 NB
Štvrtok 16:00 - 17:00

Mgr. Igor Slovák

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
1.dTRPx17

Externí učitelia

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

MUDr. Ľubomíra Izáková PhD.

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/572 90 339
02/572 90 339
02/572 90 385
Súdna sieň (stará budova)
aktívna adresa: lubomira.izakova@gmail.com
Konzultačné hodiny: štvrtok - po prednáške 15:10 - 16:00 - Súdna sieň (stará budova) aktívna mailová adresa: lubomira.izakova@gmail.com

Sekretariát

Soňa Tomanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 2020
02/592 44 440
514 NB