Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor
+421 2 9012 9555
02/592 44 555
Konzultačné hodiny: po dohode emailom
Konzultačné hodiny: po dohode emailom

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor vysokej školy, Univerzity Komenského
+421 2 9012 2006
510 NB
Konzultačné hodiny: po dohode emailom

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor
+421 2 9012 2008
513NB
Streda15:30 – 16:40

Docenti

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 2010
02/592 44 452
512 NB
konzultačné hodiny: po dohode emailom

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2222
02/592 44 103
321 SB
321SB
Štvrtok09:30 – 10:30

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
docent / associate professor
+421 2 9012 2007
510 NB
Utorok13:45 – 14:45

doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
docent / associate professor
+421 2 9012 2005
509NB/ 509 New Building
Konzultačné hodiny/Consultations: Pon/Ut: 16:00-16:45 alebo mailom/ Mon/Tue 16:00-16:45 or by email.

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 2004
02/592 44 453

Odborní asistenti

JUDr. Jakub Ľorko, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent
512 NB
Štvrtok 15:15 - 16:15 / MS Teams (po dohode mailom)

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 2095
513 NB
Utorok09:15 – 10:45

Interní doktorandi

Mgr. Irena Biháriová

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
1.dTRP17
508 NB

Mgr. Lenka Miklóssyová

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
1.dTRP17
508 NB
Utorok13:30 – 14:30

JUDr. Nina Tarabová

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
4.dTRP17
513 NB
Štvrtok14:00 – 15:00

Mgr. Lucia Vasilik

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
2.dTRP17
+421 2 9012 2098

Externí učitelia

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

Sekretariát

Soňa Tomanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 2020
02/592 44 440
514 NB