Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne publikačné výstupy

Monografie a učebnice členov Katedry ústavného práva

DOMIN,M.: Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Komentár
DOMIN, M.: Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie
DOMIN, M.: Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Komentár
HODÁS, M.: Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov
TRELLOVÁ, L.: Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy
GIBA, M.: Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku
DOMIN, M.: Volebné právo a volebné systémy
CIBULKA, Ľ. a kol.: Štátoveda
KROŠLÁK, D. a kol.: Ústavné právo
HODÁS, M.: Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu
ĽALÍK, T.: Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii
CIBULKA, Ľ. a kol.: Ústavné právo. Ústavný systém Slovenskej republiky