Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Marián Giba, PhD.

Katedra ústavného práva,
profesor
+421 2 9012 9299
302 SB
Konzultačné hodiny možné aj podľa dohody
Štvrtok12:15 – 13:40

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Katedra ústavného práva,
vysokoškolský profesor
+421 2 9012 2054
303 SB
Pon.: 9.15-10.30 Konzultácie vždy podľa dohody emailom.

doc. JUDr. Milan Hodás, PhD.

Katedra ústavného práva,
docent
+421 2 9012 2048
303 SB
Piatok13:00 – 14:00
konzultačné hodiny: kontaktovať e-mailom.

JUDr. Stanislav Gaňa, PhD.

Katedra ústavného práva,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 9299
302 SB
Konzultačné hodiny z pondelka 20. novembra 2023 sa presúvajú na utorok 21. novembra 2023 v čase 12:15 - 13:15 hod. Kontaktovať vyučujúceho vopred e-mailom. Po predchádzajúcej dohode možné konzultácie aj mimo konzultačných hodín.
Pondelok13:45 – 14:45

Interní doktorandi

Mgr. Samuel Cibik

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
3.dUSP17
301 SB
Utorok15:15 – 16:15

Sekretariát

Zlata Senková

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB