Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Zadania pre externistov

Prípadové štúdie I

Prípadové štúdie III

Prípadové štúdie II

Pramene práva EÚ

Vlastnosti a účinky práva EÚ

 

Prístup k ďalším zadaniam, prezentáciám a ďalším materiálom je prostredníctvom aplikácie moodle (moodle.uniba.sk).

Témy záverečných prác

Legislatíva EÚ