Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Usmernenie ku skúškam v LS 2020/2021

Usmernenie ku skúškam v LS 2020/2021

Usmernenie ku skúškam z predmetov vyučovaných na ÚEP

Okruhy otázok k jednotlivým predmetom vyučovaným na ÚEP sú zverejnené v rámci konkrétnych kurzov zriadených v MOODLE.

 

Pri skúškach sú študenti oprávnení používať nekomentované právne predpisy.