Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ONLINE študentská právna poradňa v čase pandémie

Máte právny problém v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19?

V online právnej poradni Vám študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského bezplatne vypracujú právnu analýzu, ktorá slúži ako nezáväzný návod na riešenie Vášho právneho problému. Študenti pracujú pod dohľadom skúsených advokátov a pedagógov fakulty.

Kto a ako sa môže o právnu pomoc uchádzať?

Poradňa je primárne určená pre ľudí, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu poskytovania právnych služieb advokátom. Svoj právny problém stručne opíšte prostredníctvom e-mailu, ktorý zašlite na adresu: sppflaw.uniba.sk. Následne Vás budeme kontaktovať s tým, či je Váš právny problém vhodný pre zaradenie do poradne.

Vhodnosť prípadov

Vhodné sú predovšetkým právne problémy, ktoré súvisia s pandémiou:

  • občianskoprávne nároky;
  • výklad nových právnych predpisoch;
  • nároky v oblasti kultúry, cestovného ruchu a pod.

Právna poradňa nepracuje s prípadmi z oblasti trestného práva. Študenti neposkytujú zastupovanie pred súdmi ani inými orgánmi verejnej moci. Právnická fakulta Univerzity Komenského si vyhradzuje právo odmietnuť vypracovanie právnej analýzy v konkrétnom prípade, ktorý nebude vhodný pre zaradenie do Študentskej právnej poradne.

 

 

Spolupracujúce advokátske kancelárie, advokáti a právnici

Za spoluprácu na ONLINE Študentskej právnej poradni ďakujeme:

 

  • Advokátskej kancelárii Stentors 
  • Advokátskej kancelárii LÖWY & LÖWY
  • Advokátskej kancelárii Grand Oak Legal, s.r.o.
  • Advokátskej kancelárii SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
  • Advokátskej kancelárii KADUC & partners
  • Advokátskej kancelárii Advokátska kancelária Strémy s.r.o.
  • Advokátskej kancelárii STANĚK VETRÁK & PARTNERI