Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ONLINE študentská právna poradňa v čase pandémie

ŠTUDENTSKÁ PRÁVNA PORADŇA SA OPÄŤ OTVORÍ NA JESEŇ

Počas letných mesiacov je činnosť Študentskej právnej poradne prerušená. Svoje brány poradňa opäť otvorí koncom septembra 2021 spolu so začiatkom nasledujúceho semestra. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Kto a ako sa môže o právnu pomoc uchádzať?

Poradňa je primárne určená pre ľudí, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu poskytovania právnych služieb advokátom. Svoj právny problém stručne opíšte prostredníctvom e-mailu, ktorý zašlite na adresu: sppflaw.uniba.sk. Následne Vás budeme kontaktovať s tým, či je Váš právny problém vhodný pre zaradenie do poradne.

Vhodnosť prípadov

Vhodné sú predovšetkým právne problémy, ktoré súvisia s pandémiou:

 • občianskoprávne nároky;
 • výklad nových právnych predpisoch;
 • nároky v oblasti pracovného práva, kultúry, cestovného ruchu a pod.

Právna poradňa nepracuje s prípadmi z oblasti trestného práva. Študenti neposkytujú zastupovanie pred súdmi ani inými orgánmi verejnej moci. Právnická fakulta Univerzity Komenského si vyhradzuje právo odmietnuť vypracovanie právnej analýzy v konkrétnom prípade, ktorý nebude vhodný pre zaradenie do Študentskej právnej poradne.

Spolupracujúce advokátske kancelárie, advokáti a právnici

 

Za spoluprácu na ONLINE Študentskej právnej poradni ďakujeme:

 • Advokátskej kancelárii Stentors 
 • Advokátskej kancelárii LÖWY & LÖWY
 • Advokátskej kancelárii Grand Oak Legal, s.r.o.
 • Advokátskej kancelárii SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
 • Advokátskej kancelárii KADUC & partners
 • Advokátskej kancelárii Advokátska kancelária Strémy s.r.o.
 • Advokátskej kancelárii STANĚK VETRÁK & PARTNERI
 • Advokátskej kancelárii PAVOL CVIK - ADVOKÁT, s.r.o.
 • Advokátskej kancelárii Mgr. Peter Serina
 • JUDr. Dominikovi Schronkovi
 • Mgr. Mikulášovi Krippelovi, PhD.
 • JUDr. Adamovi Puškárovi
 • Advokátskej kancelárii JANÍČEK LEGAL s. r. o.