Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ONLINE študentská právna poradňa

ŠTUDENTSKÁ PRÁVNA PORADŇA OPÄŤ OTVORENÁ

So začiatkom nového akademického roka sú študenti opäť pripravení pod vedením skúsených advokátov vypracovať písomnú analýzu k právnemu problému.

Kto a ako sa môže o právnu pomoc uchádzať?

Poradňa je primárne určená pre ľudí, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu poskytovania právnych služieb advokátom. Svoj právny problém stručne opíšte prostredníctvom e-mailu, ktorý zašlite na adresu: sppflaw.uniba.sk. Následne Vás budeme kontaktovať s tým, či je Váš právny problém vhodný pre zaradenie do poradne.

Vhodnosť prípadov

Vhodné sú predovšetkým právne problémy, ktoré súvisia s pandémiou:

 • občianskoprávne nároky;
 • výklad nových právnych predpisoch;
 • nároky v oblasti pracovného práva, kultúry, cestovného ruchu a pod.

Právna poradňa nepracuje s prípadmi z oblasti trestného práva. Študenti neposkytujú zastupovanie pred súdmi ani inými orgánmi verejnej moci. Právnická fakulta Univerzity Komenského si vyhradzuje právo odmietnuť vypracovanie právnej analýzy v konkrétnom prípade, ktorý nebude vhodný pre zaradenie do Študentskej právnej poradne.

Spolupracujúce advokátske kancelárie, advokáti a právnici

 

Za spoluprácu na ONLINE Študentskej právnej poradni ďakujeme:

 • Advokátskej kancelárii Stentors 
 • Advokátskej kancelárii LÖWY & LÖWY
 • Advokátskej kancelárii Grand Oak Legal, s.r.o.
 • Advokátskej kancelárii SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
 • Advokátskej kancelárii KADUC & partners
 • Advokátskej kancelárii Advokátska kancelária Strémy s.r.o.
 • Advokátskej kancelárii STANĚK VETRÁK & PARTNERI
 • Advokátskej kancelárii PAVOL CVIK - ADVOKÁT, s.r.o.
 • Advokátskej kancelárii Mgr. Peter Serina
 • JUDr. Dominikovi Schronkovi
 • Mgr. Mikulášovi Krippelovi, PhD.
 • JUDr. Adamovi Puškárovi
 • Advokátskej kancelárii JANÍČEK LEGAL s. r. o.
 • JUDr. Zuzana Tužilovej 
 • Advokátskej kancelárii KUTAN & PARTNERS s. r. o.
 • Advokátskej kancelárii BRICHTA & PARTNERS s.r.o.