Zamestnanci

Zamestnanci

Mgr. Zuzana Illýová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 262
Miestnosť
309 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pon 14:00-15:00
St 12:30 - 13:30
Publikačná činnosť

JUDr. Zuzana Ligasová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry
Odborný referent / Specialised clerk
Telefón
02/592 44 471
Miestnosť
310 SB
Publikačná činnosť