Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

TÉMY ZÁVEREČNÝCH A RIGORÓZNYCH PRÁC

1. ZÁVEREČNÉ PRÁCE


Postup pri prihlasovaní sa na tému záverečnej práce:

  • Študent sa prihlasuje na tému, ktorá je zverejnená v systéme AIS2.
  • Študent sa môže so školiteľom dohodnúť aj na inej téme záverečnej práce ako bola zverejnená.
  • Študent školiteľovi predstaví štruktúru záverečnej práce a ciele záverečnej práce.
  • Ak školiteľ daného študenta akceptuje, priradí ho k vypísanej/dohodnutej téme záverečnej práce v systéme AIS2.
  • Školiteľ vypracuje v spolupráci so študentom zadanie záverečnej práce.
  • Študent je povinný vygenerovať zo systému AIS2 prihlášku, ktorú doručí na ÚPITPDV.

Témy záverečných prác pre akademický rok 2021/2022.

 

2. RIGORÓZNE PRÁCE

Všeobecné informácie o rigoróznom konaní dostupné tu.

Pokyny k rigoróznemu konaniu dostupné tu.

Témy rigoróznych prác