Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PIKT 2021/2022

Právo informačných a komunikačných technológií

1.  Úvod do PIKT: Právo, technológie, inovácie a spoločnosť Stream 

2.  Obmedzenie technológií: Ľudské práva Stream

3.  Podpora technológií: Právo duševného vlastníctva Stream

4.  Digitálny trh v EÚ I: Zodpovednosť na internete Stream 

5. Digitálny trh v EÚ II: Elektronický obchod (eCommerce) Stream

6. eGovernment Stream

7. Elektronický podpis Stream

8. Média v digitálnej spoločnosti Stream

9. Kybernetická bezpečnosť Stream

10. Kybernetická kriminalita Stream

11. Právo a umelá inteligencia Stream