Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PIKT

Právo informačných a komunikačných technológií

1.  Úvod do PIKT: Právo, technológie, inovácie a spoločnosť  Stream

2.  Obmedzenie technológií: Ľudské práva Stream

3.  Podpora technológií: Právo duševného vlastníctva I Stream

4.  Podpora technológií: Právo duševného vlastníctva II Stream

5.  Digitálny trh v EÚ I: Zodpovednosť na internete Stream 

6.  Digitálny trh v EÚ II: Elektronický obchod (eCommerce) Stream

7.  eGovernment Stream

8.  Média v digitálnej spoločnosti

9.  Elektronické komunikácie

10. Kybernetická bezpečnosť

11. Kybernetická kriminalita

12. Právo a umelá inteligencia