Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Počítačové právo

Počítačové právo

POČÍTAČOVÉ PRÁVO

A. PREDNÁŠKY

1. Úvod do práva duševného vlastníctva PDF/Stream

2. Ochrana počítačového programu PDF/Stream

3. Záväzkové právo autorské 1  PDF/Stream

4. Záväzkové právo autorské 2  PDF/Stream

5. Elektronický obchod PDF/Stream

6. Elektronický podpis  PDF/Stream

7. E-government  PDF/Stream

8. Internet  PDF/Stream

9. Kyberkriminalita  PDF/Stream

10. Informačná a kybernetická bezpečnosť PDF/Stream

11. Ochrana osobných údajov  Stream

12. Umelá inteligencia a právo  Stream