Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva

Prednášky dostupné v elektronickom archíve v aplikáciStream.

 

1. Autorské právo I (21.-25.9. 2020) Stream

2. Autorské právo II (28.9. - 2.10.2020) Stream

3. Autorské právo III (5.10. - 9.10.2020) Stream

4. Autorské právo IV. Práva súvisiace s autorským právom (12.10 - 16.10.2020) Stream

5. Autorské právo V. Správa práv (19.10-23.10.2020) Stream

6. Právna ochrana patentov I. (26.10. - 30.10.2020) Stream

7. Patenty II. (2. - 6. 11. 2020) Stream

8. Ochranné známky I (9. - 13.11. 2020) Stream

9. Ochranné známky II (16. - 20. 11. 2020) Stream