Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úvod do štúdia práva a právna informatika 2021/2022

Úvod do štúdia práva a právna informatika 2021/2022

Prednášky dostupné v elektronickom archíve v aplikáciStream.

 

1. Úvodná prednáška - Právnické povolania  Stream/PDF

2. Úvod  do štúdia práva I: Regulácia. Zákon o vysokých školách  Stream/PDF

3. Úvod do štúdia práva II. - Regulácia. Vnútorné predpisy 

a) Disciplinárny poriadok  Stream

b) Študijný poriadok Stream

4. Úvod do štúdia práva III. Písanie záverečných prác  Stream

5. Právna informatika, právne informácie a ich regulácia Stream 

6. Slov-lex Stream

7. Eur-lex

a) Rýchle vyhľadávanie

b) Rozšírené vyhľadávanie 

c) Ďalšie videá