Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úvod do štúdia práva a právna informatika

Úvod do štúdia práva a právna informatika

Prednášky dostupné v elektronickom archíve v aplikáciStream.

 

1. Úvodná prednáška - Právnické povolania (21.-25.9.2020) Stream/PDF

2. Úvod  do štúdia práva I. - Zákon o vysokých školách (28.9. -  2.10.2020) Stream/PDF

3. Úvod do štúdia práva II. - Vnútorné predpisy (5.10.- 9.10.2020) Stream/PDF

4. Úvod do štúdia práva III. - Disciplinárny poriadok (12.10. - 16.10.2020) Stream

5. Písanie záverečných prác  (19.10. - 23.10.2020) Stream

6. Úvod do právnej informatiky (26.10. - 30.10.2020) Stream

7. Právne informácie (2.11. - 6.11.2020) Stream

8. Právne informačné systémy (9.11. - 13.11.2020) Stream

9. Právna norma a právny predpis (16.11. - 20.11.2020) Stream 

10. Internet (23.11. - 27.11.2020) Stream 

11. Slov-lex (30.11. - 4.12.2020) Stream

12. Právne informačné systémy a ich využitie (7.12. - 11.12.2020)