Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

JUDr. Jozef Andraško PhD.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2070
02/592 44 636
02/9012 2070
517 NB
Streda 12:45 - 13:45

Mgr. Martin Daňko PhD.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2069
02/592 44 114
č. 516 NB
Konzultačné hodiny cez TEAMS Pondelok: 10:00 - 11:00

JUDr. Matúš Mesarčík PhD.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
517 NB
https://www.researchgate.net/profile/Matus_Mesarcik
Konzultácie prebiehajú prostredníctvom MS Teams.
Štvrtok 08:00 - 09:00

Mgr. Rastislav Munk PhD.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva,
odborný asistent / assistant professor
+421 2 9012 2074
02/592 44 114
517 NB
Konzultačné hodiny: Streda: 10:45 - 11:45

JUDr. Soňa Sopúchová PhD.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva,
odborný asistent / assistant professor
+421 2 9012 2071
02/592 44 114
517 NB
Konzultačné hodiny: Streda - 10:00 - 10:40 hod. Iný deň a čas konzultácie je možné dohodnúť cez e-mail.

Mgr. Petra Žárská PhD., LL.M.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2072
517
konzultačné hodiny streda 13:00 - 13:45
konzultačné hodiny:Utorok 16:45-17:25 v miestnosti č. 517
Pondelok 15:15 - 15:55
Streda 11:45 - 12:30

Interní doktorandi

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

 1. ABA Základné pojmy Nariadenia / Jakub Berthoty, Matúš Mesarčík, Ondrej Zimen
  In: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. - ISBN 978-80-7400-714-9. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 123-186
 2. ABB Otvorené údaje / Jozef Andraško, Matúš Mesarčík
  In: Právne aspekty otvorených údajov. - ISBN 978-80-89603-79-4. - Bratislava : C.H. Beck, 2019. - S. 74-144
 3. ABC Cezhraničné prenosy / Matúš Mesarčík
  In: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. - ISBN 978-80-7400-714-9. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 369-395
 4. ABC Základné zásady spracúvania osobných údajov / Matúš Mesarčík
  In: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. - ISBN 978-80-7400-714-9. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 201-220
 5. ABC Osobné údaje z pohľadu civilného práva / Marek Števček, Jakub Berthoty, Matúš Mesarčík
  In: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. - ISBN 978-80-7400-714-9. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 27-51
 6. ABD Slobodný prístup k informáciám / Jozef Andraško, Matúš Mesarčík
  In: Právne aspekty otvorených údajov. - ISBN 978-80-89603-79-4. - Bratislava : C.H. Beck, 2019. - S. 3-28
 7. ACD Ochrana osobných údajov / Matúš Mesarčík
  In: Vybrané kapitoly práva informačných technológií 1 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-523-2. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 46-87 [online]
 8. ADF Právne dimenzie anonymity v online priestore / Matúš Mesarčík
  In: Justičná revue. - Roč. 71, č. 5 (2019), s. 494-514
 9. ADF Naozaj sa bojím tmy? Zopár úvah o technologickom determinizme v kontexte ochrany osobných údajov / Matúš Mesarčík
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, č. 2 (2017), s. 204-217
 10. ADF Deep Fakes a ochrana súkromia / Matúš Mesarčík, Ondrej Zimen
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 38, č. 2 (2019), s. 227-242
 11. ADF Predohra ku nariadeniu ePrivacy / Matúš Mesarčík
  In: ComenIUS [elektronický dokument]. - č. 11 (2019), s. 6-16 [online]
 12. ADF Právne aspekty spoločného zdroja údajov v kontexte zefektívnenia správy zdravotníctva / Matúš Mesarčík
  In: Justičná revue. - Roč. 70, č. 6-7 (2018), s. 733-743
 13. ADM Quo vadis open data? / Jozef Andraško, Matúš Mesarčík
  In: Masaryk University Journal of Law and Technology. - Roč. 12, č. 2 (2018), s. 179-219
 14. ADM Slovakia: on the way to accountability? / Matúš Mesarčík
  In: European data protection law review. - Roč. 5, č. 4 (2019), s. 537-543
 15. AED Bezpečnosť a ochrana súkromia / Jozef Andraško, Matúš Mesarčík
  In: Digitálna verejná správa a elektronická identifikácia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-514-0. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 11-42 [online]
 16. AFD Právo byť zabudnutý - efektívny prostriedok ochrany identity alebo nevynútiteľná právna úprava? / Matúš Mesarčík
  In: Zborník príspevkov z "Česko–slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu" za akademický rok 2014/2015 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 10.-11. septembra 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-419-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 188-199 [online]
 17. AFD Sledovanie prostredníctvom údajov (dataveillance) v právnom poriadku Slovenskej republiky? / Matúš Mesarčík
  In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústava na internete a internet v ústave. - ISBN 978-80-7160-482-2. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 73-81 [CD-ROM]
 18. AFD Proporcionalita spracúvania osobných údajov v kontexte poskytovania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov / Matúš Mesarčík
  In: Právo fondov EÚ v teórii a praxi. - ISBN 978-80-972677-7-3. - Bratislava : Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Slovenskej republiky, 2018. - S. 103-109
 19. AFD Selected issues of predictive policing in the light of new data protection rules in the EU / Matúš Mesarčík
  In: Get ready for 2018's changes to EU data protections Laws. - ISBN 978-80-7392-294-8. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. - S. 39-48
 20. AFD Výkon verejnej správy prostredníctvom údajov - výzva digitálnej ekonomiky a štátu? / Matúš Mesarčík
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-7160-484-6. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 271-275 [online]
 21. AFD Všeobecne záväzné nariadenie V2.0. / Matúš Mesarčík
  In: Dobré všeobecne záväzné nariadenie [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-485-3. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 55-59 [online]
 22. AFD 7 mýtov o GDPR / Matúš Mesarčík
  In: Mýty o práve, mýty v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Sekcia právnych dejín, Sekcia rímskeho a kánonického práva a Sekcia teórie práva a sociálnych vied. - ISBN 978-80-8168-994-9. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - S. 281-293
 23. AFD Problematika GDPR v kontexte nariadenia eIDAS / Jozef Andraško, Matúš Mesarčík
  In: Digitalizácia, zmeny vonkajšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-495-2. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 8-21 [online]
 24. AFD Právo byť anonymný v digitálnom svete. Realita alebo fikcia? / Matúš Mesarčík
  In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : vymožiteľnosť práva v digitálnej spoločnosti. - ISBN 978-80-7160-537-9. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 51-61 [online]
 25. AFD Bude na nás verejná správa zarábať? Alebo kritika návrhu novely smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora / Matúš Mesarčík
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-517-1. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 413-419 [online]
 26. AFD Zodpovednosť webového portálu za diskusné príspevky / Martin Daňko, Matúš Mesarčík
  In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-411-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 880-887 [CD-ROM]
 27. AFD Introduction to artificial intelligence and privacy / Matúš Mesarčík
  In: Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technológické trendy [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-7392-333-4. - Brno : MSD, 2019. - S. 73-91 [print]
 28. AFD A few considerations on suitability and efficiency of administrative sanctions in the data protection area / Matúš Mesarčík
  In: Nová právna úprava správneho trestania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-454-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. - S. 83-90 [CD-ROM]
 29. BAB GDPR a ochrana osobných údajov pre školy : krátky komentár a praktické príklady k ochrane osobných údajov pre školy a školské zariadenia. / Matúš Mesarčík
  Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2018
 30. BBB GDPR v praxi ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti / Matúš Mesarčík
  In: Privátna ambulancia : povinnosti, odporúčania a riešenia pri vedení privátnej ambulancie. - ISBN 978-80-8140-314-9. - Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2018. - S. 1-66
 31. BDF Koho budem voliť? Politické profilovanie na základe údajov ako nástroj volebnej kampane pred voľbami 2020 / Matúš Mesarčík
  In: Comenius [elektronický dokument]. - č. február (2020), s. [1-12] [online]
 32. BDF Prevádzkovateľ či sprostredkovateľ? Analýza postavenia správcu fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti Facebook / Matúš Mesarčík
  In: Justičná revue. - Roč. 71, č. 1 (2019), s. 100-105
 33. BDF Právnik 21. storočia a jeho príprava / Matúš Mesarčík
  In: Comenius [elektronický dokument]. - č. júl (2019), s. 1-6, nestr. [online]
 34. EDJ Správa z konferencie "Nová právna úprava správneho trestania" / Ľudovít Máčaj, Matúš Mesarčík
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, č. 2 (2017), s. 390-395
 35. GAI Report from the international scientific conference "New legislation on the administrative punishment" / Ľudovít Máčaj, Matúš Mesarčík
  In: Bratislava law review. - Roč. 1, č. 2 (2017), s. 175-176

Sekretariát

Soňa Tomanová

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 2020
02/592 44 440
514 NB