Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

JUDr. Jozef Andraško PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2070
02/592 44 636
02/9012 2070
517 NB
Konzultačné hodiny: utorok 15:15 - 16:00.

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2071
02/592 44 114
517 NB
Konzultačné hodiny: Štvrtok - 16:45 - 17:15 hod. Iný deň a čas konzultácie je možné dohodnúť cez e-mail.

Interní doktorandi

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

 1. ABA Základné pojmy Nariadenia / Jakub Berthoty, Matúš Mesarčík, Ondrej Zimen
  In: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. - ISBN 978-80-7400-714-9. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 123-186
 2. ABC Cezhraničné prenosy / Matúš Mesarčík
  In: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. - ISBN 978-80-7400-714-9. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 369-395
 3. ABC Základné zásady spracúvania osobných údajov / Matúš Mesarčík
  In: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. - ISBN 978-80-7400-714-9. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 201-220
 4. ABC Osobné údaje z pohľadu civilného práva / Marek Števček, Jakub Berthoty, Matúš Mesarčík
  In: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. - ISBN 978-80-7400-714-9. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 27-51
 5. ADF Právne dimenzie anonymity v online priestore / Matúš Mesarčík
  In: Justičná revue. - Roč. 71, č. 5 (2019), s. 494-514
 6. ADF Naozaj sa bojím tmy? Zopár úvah o technologickom determinizme v kontexte ochrany osobných údajov / Matúš Mesarčík
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, č. 2 (2017), s. 204-217
 7. ADF Právne aspekty spoločného zdroja údajov v kontexte zefektívnenia správy zdravotníctva / Matúš Mesarčík
  In: Justičná revue. - Roč. 70, č. 6 (2018), s. 733-743
 8. ADM Quo vadis open data? / Jozef Andraško, Matúš Mesarčík
  In: Masaryk University Journal of Law and Technology. - Roč. 12, č. 2 (2018), s. 179-219
 9. AFD Právo byť zabudnutý - efektívny prostriedok ochrany identity alebo nevynútiteľná právna úprava? / Matúš Mesarčík
  In: Zborník príspevkov z "Česko–slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu" za akademický rok 2014/2015 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 10.-11. septembra 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-419-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 188-199 [online]
 10. AFD Sledovanie prostredníctvom údajov (dataveillance) v právnom poriadku Slovenskej republiky? / Matúš Mesarčík
  In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústava na internete a internet v ústave. - ISBN 978-80-7160-482-2. - Bratislava : Právnická fakulta, 2018. - S. 73-81 [CD-ROM]
 11. AFD Proporcionalita spracúvania osobných údajov v kontexte poskytovania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov / Matúš Mesarčík
  In: Právo fondov EÚ v teórii a praxi. - ISBN 978-80-972677-7-3. - Bratislava : Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Slovenskej republiky, 2018. - S. 103-109
 12. AFD Selected issues of predictive policing in the light of new data protection rules in the EU / Matúš Mesarčík
  In: Get ready for 2018 ́ s changes to EU data protections Laws. - ISBN 978-80-7392-294-8. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. - S. 39-48
 13. AFD Výkon verejnej správy prostredníctvom údajov - výzva digitálnej ekonomiky a štátu? / Matúš Mesarčík
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-484-6. - Bratislava : Právnická fakulta, 2018. - S. 271-275 [online]
 14. AFD Všeobecne záväzné nariadenie V2.0. / Matúš Mesarčík
  In: Dobré všeobecne záväzné nariadenie [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-485-3. - Bratislava : Právnická fakulta, 2018. - S. 55-59 [online]
 15. AFD 7 mýtov o GDPR / Matúš Mesarčík
  In: Mýty o práve, mýty v práve. - ISBN 978-80-8168-994-9. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - S. 281-293
 16. AFD Problematika GDPR v kontexte nariadenia eIDAS / Jozef Andraško, Matúš Mesarčík
  In: Digitalizácia, zmeny vonkajšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-495-2. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 8-21 [online]
 17. AFD Zodpovednosť webového portálu za diskusné príspevky / Martin Daňko, Matúš Mesarčík
  In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-411-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 880-887 [CD-ROM]
 18. AFD A few considerations on suitability and efficiency of administrative sanctions in the data protection area / Matúš Mesarčík
  In: Nová právna úprava správneho trestania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-454-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. - S. 83-90 [CD-ROM]
 19. BAB GDPR a ochrana osobných údajov pre školy : krátky komentár a praktické príklady k ochrane osobných údajov pre školy a školské zariadenia. / Matúš Mesarčík
  Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2018
 20. BBB GDPR v praxi ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti / Matúš Mesarčík
  In: Privátna ambulancia : povinnosti, odporúčania a riešenia pri vedení privátnej ambulancie. - ISBN 978-80-8140-314-9. - Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2018. - S. 1-66
 21. BDF Prevádzkovateľ či sprostredkovateľ? Analýza postavenia správcu fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti Facebook / Matúš Mesarčík
  In: Justičná revue. - Roč. 71, č. 1 (2019), s. 100-105
 22. EDJ Správa z konferencie "Nová právna úprava správneho trestania" / Ľudovít Máčaj, Matúš Mesarčík
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, č. 2 (2017), s. 390-395
 23. GAI Report from the international scientific conference "New legislation on the administrative punishment" / Ľudovít Máčaj, Matúš Mesarčík
  In: Bratislava law review. - Roč. 1, č. 2 (2017), s. 175-176

Sekretariát

Soňa Tomanová

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 2020
02/592 44 440
514 NB