Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ďalšie knižnice

KNIŽNICE PRÁVNICKÝCH FAKÚLT A VYSOKÝCH ŠKÔL, KTORÝCH SÚČASŤOU JE PRÁVNICKÁ FAKULTA

 

 

          NÁRODNÁ KNIŽNICA

 

          VEDECKÉ KNIŽNICE

 

          KRAJSKÉ KNIŽNICE

 

         ĎALŠIE KNIŽNICE S FONDOM PRÁVNICKEJ LITERATÚRY

 

         ZOZNAM KNIŽNÍC V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

      http://www.infolib.sk/sk/kniznice/adresare/zoznam-kniznic-sr/