Právnická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Blanka Boriová

Právnická fakulta UK, Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník, archivár /library assistant, archivist
Telefón
02/592 44 213
02/592 44 463
02/592 44 584
Miestnosť
531 NB

Anna Danišovičová

Právnická fakulta UK, Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník / library assistant
Telefón
02/592 44 213
02/592 44 584
02/592 44 463
Miestnosť
531 NB

Mgr. Daniela Dranačková

Právnická fakulta UK, Akademická knižnica PraF
Oddelenie bibliograficko-informačné, odborný dokumentarista / specialised documents maintenance clerk
Telefón
02/592 44 641
Miestnosť
525 NB

Elena Gibalová

Právnická fakulta UK, Akademická knižnica PraF
Oddelenie nadobúdania a spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu/ librarian – specialist in catalogue maintenance
Telefón
02/592 44 409
Miestnosť
526 NB

Jaroslava Martanovičová

Právnická fakulta UK, Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník / library assistant
Telefón
02/592 44 213
02/592 44 463
02/592 44 584
Miestnosť
531 NB

Katarína Rausová

Právnická fakulta UK, Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník/library assistant
Telefón
02/592 44 213
02/592 44 463
02/592 44 584
Miestnosť
531 NB

Bc. Katarína Škorvagová

Právnická fakulta UK, Akademická knižnica PraF
Oddelenie bibliograficko-informačné, odborný dokumentarista / specialised documents maintenance clerk
Telefón
02/592 44 409
Miestnosť
526 NB

Eva Štibraná

Právnická fakulta UK, Akademická knižnica PraF
Oddelenie nadobúdania a spracovania fondov, knihovník špecialista na katalogizáciu / librarian – specialist in catalogue maintenance
Telefón
02/592 44 641
Miestnosť
525 NB