Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

PhDr. Zuzana Ocharovichová

Akademická knižnica PraF
riaditeľka
+421 2 9012 9518
527NB

Blanka Boriová

Akademická knižnica PraF
knihovník, archivár, evidenčný zamestnan
+421 2 9012 2035
531 NB

Anna Danišovičová

Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník
+421 2 9012 2112
531 NB

Mgr. Daniela Dranačková

Akademická knižnica PraF
Oddelenie bibliograficko-informačné, odborný dokumentarista
+421 2 9012 9641
525 NB

Elena Gibalová

Akademická knižnica PraF
Oddelenie spracovania záverečných prác, knihovník - špecialista na katalogizáciu, sekretariát
+421 2 9012 2109
526 NB

Ing. Katarína Gronová

Akademická knižnica PraF
edičná a vydavateľská činnosť
+421 2 9012 9460

Martina Lysinová

Akademická knižnica PraF
Oddelenie bibliograficko-informačné, evidencia publikačnej činnosti
+421 2 9012 2039
525 NB

Jaroslava Martanovičová

Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník
+421 2 9012 2110
531 NB

Katarína Rausová

Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník, archivár
+421 2 9012 9463
531 NB

Bc. Katarína Škorvagová

Akademická knižnica PraF
Oddelenie bibliograficko-informačné, evidencia publikačnej činnosti
+421 2 9012 9409
526 NB

Eva Štibraná

Akademická knižnica PraF
Oddelenie spracovania periodík, knihovník - špecialista na katalogizáciu
+421 2 9012 9106
525 NB