Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Lektori a významní absolventi

Mgr. Andrea Elscheková Matisová- veľvyslankyňa SR vo Švajčiarsku

Ing. Peter Javorčík - štátny tajomník MZVaEZ SR

Ing. Ingrid Brocková, PhD., MIPP – veľvyslankyňa SR pri OECD

RNDr. Pavol Demeš, CSc. – bývalý minister medzinárodných vzťahov SR, občiansky aktivista

Ing. František Dlhopolček, CSc. – veľvyslanec SR v Čine

Ing. Dušan Chrenek – vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

Ing. Radovan Javorčík – veľvyslanec SR v Izraeli

Mgr. Kristína Jurkovičová, PhD. – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ing. Rastislav Káčer – veľvyslanec SR v Maďarsku, prezident Slovenskej atlantickej komisie

JUDr. Matej Kereš, M.A. – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ing. Ivan Korčok – stály predstaviteľ SR pri Európskej únii

Ing. Miloš Koterec – štátny tajomník Ministerstva obrany SR

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. – bývalý veľvyslanec SR v Rakúsku

JUDr. Andrej Králik, PhD. – vedúci tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. – bývalý vedúci regionálneho Zastupiteľského úradu UNHCR pre strednú Európu

JUDr. Emil Kuchár – bývalý veľvyslanec SR vo Fínsku, bývalý stály predstaviteľ SR pri Rade Európy

JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. – prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Eva Mihočková – novinárka redakcie PLUS

PhDr. Miroslav Mojžita – veľvyslanec SR v Bielorusku

Mgr. Milan Nič – riaditeľ Central European Policy Institute

PhDr. Marianna Oravcová, CSc. – bývalá veľvyslankyňa SR v Slovinsku

PaedDr. Ján Orlovský – výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti

JUDr. Eva Ponomarenková – riaditeľka druhého teritoriálneho európskeho odboru MZVaEZ SR, bývalá veľvyslankyňa SR v Austrálii

RNDr. Ján Pšenica – veľvyslanec SR v Bosne a Hercegovine

MUDr. Darina Sedláková, MPH – riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku

JUDr. Metod Špaček, PhD. – riaditeľ medzinárodno-právneho odboru MZVaEZ SR

Ing. Jana Tomková – riaditeľka odbor kultúrnej diplomacie MZVaEZ SR

Ing. Ján Voderadský, CSc. – riaditeľ odboru generálnej inšpekcie MZVaEZ SR, bývalý veľvyslanec SR v Španielsku

JUDr. Miroslava Vozáryová, PhD. – riaditeľka Legislatívno-právneho odboru MZVaEZ, bývalá generálna riaditeľka Sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR

doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. – bývalý veľvyslanec SR v Japonsku