Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín - letný semester 2019/2020

1. ročník:

teória a dejiny štátu a práva

ústavné právo

správne právo

pracovné právo

trestné právo

medzinárodné právo

obchodné a finančné právo

občianske právo

2. ročník:

teória a dejiny štátu a práva

správne právo

pracovné právo

trestné právo

medzinárodné právo

obchodné a finančné právo

občianske právo