Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné programy

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta poskytuje vysokoškolské štúdium tretieho stupňa v študijnom odbore "právo" v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:

Stupeň vysokoškolského štúdia:3. stupeň
Študijný odbor:

30. právo

Študijné programy:

 

teória a dejiny štátu a práva (denná/externá forma)

ústavné právo (denná/externá forma)

správne právo (denná/externá forma)

pracovné právo (denná/externá forma)

trestné právo (denná/externá forma)

medzinárodné právo (denná/externá forma)

obchodné a finančné právo (denná/externá forma)

občianske právo (denná/externá forma)

rímske právo (denná/externá forma)

kánonické právo (denná/externá forma)

právo Európskej únie (denná/externá forma)

Študijné plány a informačné listy
v študijnom odbore 30. Právo:

Teória a dejiny štátu a práva

Teória a dejiny štátu a práva - denná forma:

 Teória štátu a dejiny štátu a práva - externá forma:

Ústavné právo

Ústavné právo - denná forma:

Ústavné právo - externá forma:

Správne právo

Správne právo - denná forma:

Správne právo - externá forma: 

Trestné právo

Trestné právo - denná forma:

Trestné právo - externá forma:

Občianske právo

Občianske právo - denná forma:

 Občianske právo - externá forma:

Obchodné a finančné právo

Obchodné a finančné právo - denná forma:

 Obchodné a finančné právo - externá forma:

Pracovné právo

Pracovné právo - denná forma:

 Pracovné právo - externá forma:

Medzinárodné právo

Medzinárodné právo - denná forma:

Medzinárodné právo - externá forma:

Právo Európskej únie

Právo Európskej únie - denná forma:

 Právo Európskej únie - externá forma:

Rímske právo

Rímske právo - denná forma:

Rímske právo - externá forma:

Kánonické právo

 Kanonické právo - denná forma 

Kanonické právo - externá forma