Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Online štátka skúška

Online štátna skúška

Pripojenia slúžia pre prístup k verejnej časti štátnej skúšky.

1. Účasť verejnosti na verejnej časti štátnej skúšky (priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov) za zabezpečí priamym verejným prenosom.
2. Odkazy na pripojenie sa na jednotlivé termíny štátnych skúšok sa pre verejnosť zverejnia na webovom sídle fakulty najneskôr jednu hodinu pred začatím štátnej skúšky.
3. Verejnosť sa pripája na štátnu skúšku ako hosť prostredníctvom aplikácie MS Teams a daná osoba je povinná identifikovať sa menom a priezviskom a musí mať počas svojej prítomnosti zapnutú kameru.

Voliteľné predmety štátnej skúšky, termín 24.05.2021-28.05.2021

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae89acc76d91e46d9ade38d9351cd4936%40thread.tacv2/1623234228689?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3e70069da782424487cc1e5dec45ef90%40thread.tacv2/1623234564276?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4031a532401141a39c1ff4624b69bf89%40thread.tacv2/1623234839995?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a41c916af9f344219811a0ca09fd5aa5f%40thread.tacv2/1623235760551?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a09b51ddd8021472b8d5d0225f846e8d6%40thread.tacv2/1623347259988?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae56eaa1de117456b98fba0ea6cd6c55a%40thread.tacv2/1623236450792?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aac75d776086c4b2cb8bdb624ef415e85%40thread.tacv2/1623236638001?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5e8a06e5b86a437e99f66f32f5b9a60c%40thread.tacv2/1623236826228?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaad9b8b0145d405e968da4fc954abb62%40thread.tacv2/1623237465697?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a02b1867c1bb741479ad9c671f30f2bc8%40thread.tacv2/1623237709364?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a97066d27c3554dcdbb1db0f1855b7874%40thread.tacv2/1623237919999?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a56897a3208fb4646b255fadff8fb10f6%40thread.tacv2/1623238151800?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4e3c05069f1348c3833ec9cb9cc42738%40thread.tacv2/1623238625638?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a113a78362c624dbca04dc5630a162797%40thread.tacv2/1623238830893?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa7e3bff16c654895979719a58edad7c7%40thread.tacv2/1623238976179?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3accd93128225840498a902dd798ba0b38%40thread.tacv2/1623239107930?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae0088cf237db448f97be601f84f8d747%40thread.tacv2/1623239407880?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a063f56f624614e11b3b4a1208ab1a27a%40thread.tacv2/1623239601741?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9366eff457b544aebdc19ded0cd220fe%40thread.tacv2/1623239796611?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a481396be184443fd87d40bbed116858c%40thread.tacv2/1623240071380?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7ebb07ceb4c846bbb79e6dd1947e8db4%40thread.tacv2/1623240229408?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab877d855f16f4726801916490c4ae987%40thread.tacv2/1623240475990?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af65742a3b5b0472c9476654d464ac8b4%40thread.tacv2/1623240773422?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4281356667b44612ac8acf5a8bef4018%40thread.tacv2/1623240947771?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae778140ba3934569879ec810f7880007%40thread.tacv2/1623241120598?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8f256ab5a57842bab9bc5ad9058cb29e%40thread.tacv2/1623241301344?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a129a439c8b7b4717aebd4d945ec8b989%40thread.tacv2/1623242761220?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad207f5cf1c6148e9981df146dc76f990%40thread.tacv2/1623243028566?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad7df2be5d593447eac3c7039f5cb50cc%40thread.tacv2/1623243169485?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa67b9605b578480ea33022625e2a5887%40thread.tacv2/1623310430073?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa3398537bda046dfbac6e8aff6a0e89a%40thread.tacv2/1623310660047?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab0c91ea1f9ad4fc2814f9ca824ca7712%40thread.tacv2/1623310837579?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add8c758b9a114c319ec9a342ca8a60ce%40thread.tacv2/1623311207056?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae18cbd597f0f411b9d87fa682f69d9ef%40thread.tacv2/1623311381536?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a41175383dd3d4fa6b519cbd04e100c18%40thread.tacv2/1623311548794?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5adbdc3f8a084c859028f36b6e399e3a%40thread.tacv2/1623311734584?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac1519d97fab9480398ac0a6c37981ba2%40thread.tacv2/1623311888640?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8cd4ee4a987c414b8c3e1e7d0ee0e0a1%40thread.tacv2/1623312027199?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6e2601b7243747479014888c73cced04%40thread.tacv2/1623313799637?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af01b3799dd7144b8a058af9f8aeb7971%40thread.tacv2/1623314047190?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9f1f855da2f74d91b53d5dad0b3c4287%40thread.tacv2/1623314215110?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac107d22086d944aab8799c2d6cbae59a%40thread.tacv2/1623314391103?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a889df81c14ce4eedb76f21d8431de6b3%40thread.tacv2/1623314555557?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aff76f9144c034e94a6556ce6730a37fb%40thread.tacv2/1623314750660?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5a73ccabfdd4431a931df42c67417fab%40thread.tacv2/1623314922623?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8bbcf50deb5a485fbcc4aa50223611fb%40thread.tacv2/1623338855124?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8503e74163cb4fcf8fd2606251381290%40thread.tacv2/1623339178995?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1dc14fcce9dc4216b0c860ef73c080b4%40thread.tacv2/1623339343257?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1b59c89e0f8b42dba0ddc29651bc410a%40thread.tacv2/1623339485077?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0d8408194325471f930643d11b6b6395%40thread.tacv2/1623339677571?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa07380b959104509bc6be204d1d639af%40thread.tacv2/1623339793580?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0bc8ea8ee6b74dde80e99be279ae2e8a%40thread.tacv2/1623339922388?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5001c65fca5442778f058991e6873bca%40thread.tacv2/1623340045729?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0a14dd9f4dba4413ac3b91f859ca0937%40thread.tacv2/1623340214676?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a99d98e1a778a4c91bfee83c027e7b031%40thread.tacv2/1623340356339?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af1acc54dd6c14f7c9603b3d9c83b6151%40thread.tacv2/1623340520541?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8536bf97afac4839bc08d1d884845cc1%40thread.tacv2/1623340628073?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a01bb7fc6421248a58b4c08e635ec2fc6%40thread.tacv2/1623340787940?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a402e5a2c6c124cd8a9eb4bc4b4110c50%40thread.tacv2/1623340959218?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9b219c66a6b543d0a26545952169a209%40thread.tacv2/1623341092327?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a79932459dbac4d7bb3a3fd76778636e6%40thread.tacv2/1623341219154?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a03f0a0d7d5b34dce94159f892e85e842%40thread.tacv2/1623341378334?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a946d1af428e549ed8e5bd137aff86d06%40thread.tacv2/1623341540207?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224039047d-6b01-4cf8-a2e1-6de4f38e5ec2%22%7d

EaP:

komisia 1, 8:00   

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPTca-DAuQTs7Yz-_eoDg_EmnG2oTc5c9bPvGBc6F2Ew1%40thread.tacv2/conversations?groupId=937cc934-21cd-4d56-9490-e7a753aed7eb&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 

 

komisia 1, 10:20 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4khPLToVppqdS0oOK3yl71Gt8DqrKFGtTwYxXcY5krY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=07728444-fa46-4e6f-b5b2-a38ea7210aba&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 

 

komisia 1, 13:00 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajjsnCRlFn89Y-6gOciZnKyYYWq32RtLOCWFX1GvOkyM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d33cf4f6-608e-406e-a926-b31438ca8bdb&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 

 

komisia 2, 8:00 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3as338qx7Kco47adlClqpU34vDby-E_BllQ62eP-PqA6c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d5bab072-f8af-4710-b693-22bb5644fb64&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 

 

komisia 2 10:20 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0PXV-u8TpLosTFGXba1zirYCL8p4-PDQAnX6SoQEthE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c0dcdb5a-45ba-472c-aec2-6b957eac128e&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 

 

komisia 2, 13:00 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQ_aj0_Sfr08viKgp0qiGZJ-BKIV_JbSp3g7mDAXUdKI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3f5e5b28-a82b-45a6-a9c1-a806dca50e73&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 

 

 

komisia 3, 8:00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amm_2kO7ac-t2mWLt7SFJrlFu2DdrCJ4KrORDBFf6EoE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d8c29b33-86f3-4721-8f17-dc46a9933669&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 

 

komisia 3, 10:20:  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMlXAymQoGWHkfNYUX9nxTuSlImWQ6rGCtiWWWSMTQN41%40thread.tacv2/conversations?groupId=76517152-0ee4-40b4-9bfb-d748f7dcdede&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 

 

komisia 3, 13:00 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3av0EdsvrlViexyBg9PPUBGjiy5YgJcBnvI-2KNZmJoVY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=feca6031-9274-4876-b61e-a734c455b102&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 

 

komisia 4

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aI5qdEbHZDBQ8Hrk_csw5z0iT64cCYDQmo1TE--KJ8QI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c58214e6-49f4-4413-8a09-6ce037b07692&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 

 

komisia 4, 10:20 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avJ5Mn839xDn9emmJVm0mcqj1z-8kJpSedcWp4FmzxkE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=30d50739-49a3-46ae-bd8b-bdff83f4c6b7&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9