Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Opatrenie dekana č. 5/201506. 11. 2015

upravujúce postup pri riešení neúčasti študentov dennej formy štúdia na seminároch (cvičeniach) a praktických cvičeniach v zimnom semestri akademického roka...

Kontrolné etapy štúdia – informácia07. 09. 2015

Ak chce študent dennej formy a študent externej formy štúdia prijatý na štúdium podľa študijných programov akreditovaných do 31.12.2012 pokračovať...

Poučenie študenta o zaobchádzaní s preukazom študenta...01. 10. 2014

Okrem údajov viditeľne uvedených na preukaze študenta vysokej školy (ďalej len „preukaz“) sú v preukaze údaje zapísané aj elektronicky. Jedná sa o nasledovný...

Správy od 11 do 13 z 13
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-13 Ďalšie > Posledné >>