Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Imatrikulácie

Imatrikulácie sa budú konať 29.11.2018 o 9:30. 

Nástup imatrikulovaných je hodinu pred imatrikuláciou (nácvik). V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu, žiadame študentov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2012ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.