Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Promócie

Odovzdávanie diplomov absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia - OKTÓBER 2020

Vážení absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia,
dovoľujem si Vám oznámiť, že v dňoch 13.10.2020  a 15.10.2020 sa uskutoční odovzdávanie diplomov absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia  bez slávnostného aktu.
V systéme AIS2 sú vytvorené možnosti prihlásenia sa do jednotlivých skupín, ktorým budú výstupné doklady postupne odovzdávané. Každá skupina je limitovaná počtom 20 absolventov, ktorí sú povinní vstupovať do Amfiteátra z vchodu z pravej strany a vychádzať východom z ľavej strany. Každý absolvent bude vstupovať do budovy PraF UK s rúškom alebo iným spôsobom zahalenými hornými dýchacími cestami. Slávnostný odev sa nevyžaduje.
Prosím prihlasovať sa do AIS maximálne do 08.10.2020 23:59:59, v sekcii slávnosti spojené so štúdiom.
Keďže sa nejedná o slávnostné odovzdávanie diplomov, vstup do Amfiteátra bude umožnený výhradne len absolventom, nie rodinným príslušníkom!
Absolventi, ktorí si v tomto termíne nevyzdvihnú výstupné doklady, môžu po dohode mailom so zamestnancami RUK (pani Viktória Pajerová) vyzdvihnúť doklady priamo na RUK.