bakalárske

Najbližšie promócie absolventov bakalárskeho štúdia predpokladáme v novembri 2018. Zoznamy promovaných budú zverejnené na web stránke po skončení štátnych skúšok všetkými prihlásenými študentami.