Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

magisterské

Zoznamy promovaných absolventov magisterského štúdia na PraF UK - JÚN 2019

Zoznamy promovaných absolventov magisterského štúdia na PraF UK 20.06.2019

 

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch

 

Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik). V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu, žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

V zmysle Príkazu rektora č. 8/2004 bude slávnostná promócia umožnená len absolventom v spoločenskom oblečení (nie tričká, športové košele, svetre, obuv športového charakteru).