magisterské

Najbližšie promócie absolventov magisterského štúdia predpokladáme 26. a 27. júna, ďalšie potom v novembri 2018. Zoznamy promovaných budú zverejnené na web stránke po skončení štátnych skúšok všetkými prihlásenými študentami.