Štátne skúšky

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2017

  • Opatrenie_dekana_5_2017.docxOpatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2017, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2017/2018 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 4/2016

  • Opatrenie_dekana_4_2016.pdfOpatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 4/2016, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2016/2017 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny