Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátne skúšky

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 6/2019

Opatrenie dekana č. 6/2019
Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 6/2019, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2019/2020 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny.