Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátne skúšky

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2018

Opatrenie dekana č. 5/2018
Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2018, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny.

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2018

Opatrenie č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2017, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2017/2018 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny. Zmena konkrétne spočíva v zmene termínov štátnej skúšky z predmetu Trestné právo – posun na interval 12. 4. 2018 - 17. 4. 2018.  

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2017

  • Opatrenie_dekana_5_2017.docxOpatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2017, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2017/2018 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 4/2016

  • Opatrenie_dekana_4_2016.pdfOpatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 4/2016, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2016/2017 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny