Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Právo

Štátna skúška z teórie práva, správneho práva a ďalších vybraných právnych odvetví - otázky