Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie, študijní poradcovia

Ester Bagiová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/901 29 311
Miestnosť
211 SB

Mgr. Dominika Boháčová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/901 22 029
Miestnosť
212a

Mgr. Simona Dudová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/901 22 101
Miestnosť
212a SB

Mgr. Helga Kovačičová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
vedúca študijného oddelenia
Telefón
02/592 44 107
Miestnosť
212 SB

Miroslava Lepešová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
9012 9199
Miestnosť
211 SB

Erika Pappová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Katarína Prieložná

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/901 22 114
Miestnosť
213 SB

Fakultný správca AIS2

Úradné hodiny

 Úradné hodiny 

PONDELOK - 08:00 - 10:30

UTOROK - 12:00 - 16:00

STREDA - 08:00 - 11:30

PIATOK - 11:30 - 13:30


 

Študijní poradcovia

Katedra právnych dejín  a právnej komparatistikyMgr. Matej Mlkvý, PhD., LLM.
Katedra rímskeho práva, kánonického práva a cirkevného právaJUDr. Katarína Lenhartová, PhD.
Katedra teórie práva a sociálnych viedJUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD.
Katedra ústavného právaJUDr. Kamil Baraník, PhD., LLM.
Katedra správneho a environmentálneho právaJUDr. Matej Horvat, PhD.
Katedra občianskeho právaMgr. Lenka Dufalová, PhD.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečeniaJUDr. Zuzana Macková, PhD.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho právaJUDr. Jana Duračinská, PhD.
Katedra finančného právaMgr. Andrea Koroncziová, PhD.
Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológieJUDr. Radovan Blažek, PhD.
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov JUDr. Katarína Burdová, PhD.
Ústav ekonomických vied Ing. Zdenka Poláková, PhD.
Ústav európskeho právaJUDr. Hana Kováčiková PhD.
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva Mgr. Martin Daňko, PhD.
Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácieMgr. Silvia Mičíková
Ústav klinického právneho vzdelávaniaMgr. Zuzana Illýová, PhD.
Ústav telesnej kultúryMgr. Andrej Kolárik, PhD.