Študijné oddelenie, študijní poradcovia

PhDr. Mgr. Dagmar Sidorjaková

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
vedúca študijného oddelenia
Telefón
02/592 44 107
Miestnosť
212 SB
Poznámka
Preferujte prosím mailovú komunikáciu, ďakujem.

Mgr. Helga Kovačičová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
zástupkyňa vedúcej študijného oddelenia
Telefón
02/592 44 500
Miestnosť
212A SB

Miroslava Lepešová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/592 44 199
Miestnosť
213 SB

Alžbeta Michalcová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/592 44 189
Miestnosť
212A SB

Silvia Petrašovičová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/592 44 311
Miestnosť
211SB

Fakultný správca AIS2

Mgr. Michal Lenhart

Právnická fakulta UK, Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou
vedúci oddelenia, technický správca IIKS, fakultný správca AIS2
Telefón
02/592 44 468
0901 920 379
VoIP
11468
Miestnosť
520 NB
Poznámka
Počas dovolenky zastupuje Mgr. Ladislav Kovár (507NB).


Požiadavky na fakultného správcu AIS2 iba mailom na adresu ais2flaw.uniba.sk z univerzitnej mailovej adresy alebo osobne po telefonickom dohovore.
Publikačná činnosť

Úradné hodiny

 

Pondelok|8:00|-|11:30

Utorok|12:30|-|15:30

Streda|8:00|-|11:30

Štvrtok |Nestránkový deň||

Piatok|11:30|-|13:30 - najmä externí študenti

 

 


 

Študijní poradcovia

Katedra právnych dejín  a právnej komparatistikyMgr. Matej Mlkvý, PhD., LLM.
Katedra rímskeho práva, kánonického práva a cirkevného právaJUDr. Katarína Lenhartová, PhD.
Katedra teórie práva a sociálnych viedJUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD.
Katedra ústavného právaJUDr. Kamil Baraník, PhD., LLM.
Katedra správneho a environmentálneho právaJUDr. Matej Horvat, PhD.
Katedra občianskeho právaMgr. Lenka Dufalová, PhD.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečeniaJUDr. Zuzana Macková, PhD.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho právaJUDr. Jana Duračinská, PhD.
Katedra finančného právaMgr. Andrea Koroncziová, PhD.
Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológieJUDr. Radovan Blažek, PhD.
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov JUDr. Katarína Burdová, PhD.
Ústav ekonomických vied Ing. Zdenka Poláková, PhD.
Ústav európskeho právaJUDr. Hana Kováčiková PhD.
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva Mgr. Martin Daňko, PhD.
Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácieMgr. Silvia Mičíková
Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúryMgr. Zuzana Illýová, PhD.,
Mgr. Andrej Kolárik, PhD.