Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie, študijní poradcovia

Rozdelenie agendy študijných referentiek

Denné štúdium - bakalárske a magisterské programy právo

Agenda refereniek študijného oddelenia je rozdelená podľa počiatočného písmena priezviska študenta:

Ester Bagiová - A-G

Erika Pappová - H, Ch-L

Miroslava Lepešová - M-R

Katarína Prieložná - S-Ž

Externé štúdium - bakalárske a magisterské programy právo, programy kánonické právo, právo a ekonómia

Mgr. Helga Kovačičová 

Na osobnú návštevu na Študijnom oddelení je potrebné si rezervovať termín: Naplánovať online. Predídete tým čakaniu na vybavenie

Na rezerváciu využívajte výlučne univerzitný e-mail.

Ester Bagiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijná referentka
+421 2 9012 9311
212A SB
A - G denní študenti
Pondelok 08:00 - 11:30
Utorok 12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
Piatok 12:00 - 13:30

Mgr. Helga Kovačičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
vedúca študijného oddelenia
+421 2 9012 9500
212 SB, počas lock down porísm kontatovať len mailom

Miroslava Lepešová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijná referentka
+421 2 9012 9199
211 SB
Pondelok 08:00 - 11:30
Utorok 12:00 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
Piatok 11:30 - 13:30
M-R denní študenti

Erika Pappová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2101
212 A SB
Pondelok 08:00 - 11:30
Utorok 12:00 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
Piatok 12:00 - 13:30
H, CH - L denní študenti

Katarína Prieložná

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2114
213 SB
Pondelok 08:00 - 11:30
Utorok 12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
Piatok 12:00 - 13:30

Fakultný správca AIS2

Úradné hodiny

 Úradné hodiny 

PONDELOK - 08:00 - 10:30

UTOROK - 12:00 - 16:00

STREDA - 08:00 - 11:30

PIATOK - 11:30 - 13:30


 

Študijní poradcovia

Katedra právnych dejín  a právnej komparatistikyMgr. Matej Mlkvý, PhD., LLM.
Katedra rímskeho práva, kánonického práva a cirkevného právaJUDr. Katarína Lenhartová, PhD.
Katedra teórie práva a sociálnych viedJUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD.
Katedra ústavného právaJUDr. Kamil Baraník, PhD., LLM.
Katedra správneho a environmentálneho právaJUDr. Matej Horvat, PhD.
Katedra občianskeho právaMgr. Lenka Dufalová, PhD.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečeniaJUDr. Zuzana Macková, PhD.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho právaJUDr. Jana Duračinská, PhD.
Katedra finančného právaMgr. Andrea Koroncziová, PhD.
Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológieJUDr. Radovan Blažek, PhD.
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov JUDr. Katarína Burdová, PhD.
Ústav ekonomických vied Ing. Zdenka Poláková, PhD.
Ústav európskeho právaJUDr. Hana Kováčiková PhD.
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva Mgr. Martin Daňko, PhD.
Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácieMgr. Silvia Mičíková
Ústav klinického právneho vzdelávaniaMgr. Zuzana Illýová, PhD.
Ústav telesnej kultúryMgr. Andrej Kolárik, PhD.