Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné plány, informačné listy

Akademický rok 2018/2019

Študijné plány

Právo (I. stupeň, Bc.)

Právo (II. stupeň) 

Pozn.: Študijné plány sa v repozitári AIS2 aktualizujú 1x týždenne.

Informačné listy 

 

 

Akademický rok 2017/2018

Študijné plány

Právo (I. stupeň, Bc.)

Právo (II. stupeň) 

Pozn.: Študijné plány sa v repozitári AIS2 aktualizujú 1x týždenne.

Informačné listy 

  • PRV (3. ročník Bc. denní),
  • PRVx (3. ročník Bc. externí),
  • PRV16 (2. ročník Bc. denní),
  • PRVx16 (2. ročník Bc. externí),
  • bPRV17 (1. ročník, Bc. denní),
  • bPRVx17 (1. ročník, Bc. externí)
  • mPRV15 (Mgr. denní),
  • mPRVx15 (Mgr. externí),
  • ENmPRV17 (1. ročník, Mgr. denní, v anglickom jazyku)
  • mPEK17 (1. ročník, Mgr. denní - právo a ekonómia)

 

 

Akademický rok 2016/2017

Študijné plány

Právo (bakalárky a magisterský stupeň)

Informačné listy

PRV      PRVx     mPRV     M-PRV/X

Informačné listy

Ekonómia a právo