Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné plány, informačné listy

Akademický rok 2021/2022

 

Študijné plány

Právo (I. stupeň, Bc.)

·   1.-3. ročník denní (akreditácia 2017)  

·   1.- 4. ročník externí (akreditácia 2017) 

        

Právo (II. stupeň) 

· 1. a 2. ročník denní (reformovaný program, akreditácia 2017)

· 1. ročník denní (reformovaný program, akreditácia 2017)

· 1. a 2. ročník denní (akreditácia 2015)

·  1., 2. a 3. ročník externí (akreditácia 2015)

·  1., 2. ročník externí (Kánonické právo)

·  Právo a Ekonómia 

Pozn.: Študijné plány sa v repozitári AIS2 aktualizujú 1x týždenne.

INFORMAČNÉ LISTY 

·         PRV16 

·         PRVx16 

·         bPRV17 

·         bPRVx17 

·         mPRV15 

·         mPRVx15

·         ENmPRV17 

·         mPEK17 

 

 

Akademický rok 2020/2021

 

Študijné plány

Právo (I. stupeň, Bc.)

·   1.-3. ročník denní (akreditácia 2017)  

·   1.- 4. ročník externí (akreditácia 2017) 

·   4. ročník externí (akreditácia 2016, opakovaný zápis) 

·          

Právo (II. stupeň) 

· 1. ročník denní (reformovaný program, akreditácia 2017)

· 1. a 2. ročník denní (akreditácia 2015)

·  1., 2. a 3. ročník externí 

·  Právo a Ekonómia 

Pozn.: Študijné plány sa v repozitári AIS2 aktualizujú 1x týždenne.

INFORMAČNÉ LISTY 

·         PRV16 

·         PRVx16 

·         bPRV17 

·         bPRVx17 

·         mPRV15 

·         mPRVx15

·         ENmPRV17 

·         mPEK17 

 

 

Akademický rok 2019/2020

 

Študijné plány

Právo (I. stupeň, Bc.)

·   1.-3. ročník denní (akreditácia 2017) 

·   3. ročník denní (akreditácia 2016, opakovaný zápis do 3. ročníka) 

·   1.- 3. ročník externí (akreditácia 2017) 

·   4. ročník externí (akreditácia 2016) 

·          

Právo (II. stupeň) 

·   1. a 2. ročník denní 

·   1., 2. a 3. ročník externí 

·   Právo a Ekonómia 

Pozn.: Študijné plány sa v repozitári AIS2 aktualizujú 1x týždenne.

INFORMAČNÉ LISTY 

·         PRV16 

·         PRVx16 

·         bPRV17 

·         bPRVx17 

·         mPRV15 

·         mPRVx15 ,

·         ENmPRV17 

·         mPEK17 

 

 

Akademický rok 2018/2019

Študijné plány

Právo (I. stupeň, Bc.)

Právo (II. stupeň) 

Pozn.: Študijné plány sa v repozitári AIS2 aktualizujú 1x týždenne.

Informačné listy 

 

 

Akademický rok 2017/2018

Študijné plány

Právo (I. stupeň, Bc.)

Právo (II. stupeň) 

Pozn.: Študijné plány sa v repozitári AIS2 aktualizujú 1x týždenne.

Informačné listy 

  • PRV (3. ročník Bc. denní),
  • PRVx (3. ročník Bc. externí),
  • PRV16 (2. ročník Bc. denní),
  • PRVx16 (2. ročník Bc. externí),
  • bPRV17 (1. ročník, Bc. denní),
  • bPRVx17 (1. ročník, Bc. externí)
  • mPRV15 (Mgr. denní),
  • mPRVx15 (Mgr. externí),
  • ENmPRV17 (1. ročník, Mgr. denní, v anglickom jazyku)
  • mPEK17 (1. ročník, Mgr. denní - právo a ekonómia)

 

 

Akademický rok 2016/2017

Študijné plány

Právo (bakalárky a magisterský stupeň)

Informačné listy

PRV      PRVx     mPRV     M-PRV/X

Informačné listy

Ekonómia a právo