Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterský študijný program „právo a ekonómia“

Blok - A-01Z - Povinné predmety - 1. ročník zimný semester
Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Makroekonómia 2 5 2P+2S P/Z
Občianske právo procesné 1 5 2P+2S H
Právna regulácia vnútorného trhu (Právo EÚ 1) 5 2P+2S P/Z
Daňové právo a politika 5 2P P/Z
Ekonomická analýza daňového práva 5 2S H
Blok - B-01ZSP - Povinne voliteľný predmet 1. ročník zimný semester (oblasť právo)
 Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Finančné právo (Verejné financie a finančná kontrola) 4 2P+2S P/Z
Energetické právo 4 2P+2S P/Z
Teória a prax sociálneho zabezpečenia 4 2P+2S P/Z
Blok - B-01ZSE - Povinne voliteľný predmet 1. ročník zimný semester (oblasť ekonómia)
 Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Hospodárska politika II. 4 2P+2S H
Ekonómia životného prostredia 4 2P+2S P/Z
Teória verejnej voľby 4 2P+2S P/Z
Blok - A-01L - Povinné predmety - 1. ročník letný semester
Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Mikroekonómia 2 5 2P+2S H
Občianske právo procesné 2 5 2P+2S H
Medzinárodná ekonómia a právo 5 2P+2S P/Z
Hospodárska súťaž (Právo EÚ 2) 5 2P+2S P/Z
Blok - B-01LSP - Povinne voliteľný predmet 1. ročník letný semester (oblasť právo)
 Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Verejné obstarávanie 4 2P+2S S
Právo medzinárodných organizácií 4 2P+2S P/Z
Blok - B-01LSE - Povinne voliteľný predmet 1. ročník letný semester (oblasť ekonómia)
 Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Verejná ekonomika a správa 4 2P+2S P/Z
Medzinárodné zdaňovanie 4 2P+2S P/Z
Finančná kontrola 4 2P+2S P/Z
Blok - A-02Z - Povinné predmety - 2. ročník, zimný semester
Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Medzinárodné obchodné právo 5 2P+2S P/Z
Trestné právo 5 2P+2S P/Z
Ekonómia trhu práce a pracovné právo 5 2P+2S P/Z
Industriálna ekonómia 5 2P+2S P/Z
Blok - B-02ZSP - Povinne voliteľný predmet 2. ročník zimný semester (oblasť právo)
 Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Právo finančného trhu 4 2P+2S P/Z
Právo duševného vlastníctva 4 2P+2S S
Blok - B-02ZSE - Povinne voliteľný predmet 2. ročník zimný semester (oblasť ekonómia)
 Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Regulácia a dohľad nad bankami 4 2P+2S P/Z
Islamské právo a financie 4 2P+2S P/Z
Finančné nástroje a inovácie 4 2P+2S P/Z
Blok - A-02L - Povinné predmety - 2. ročník, letný semester
Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Dokazovanie (Dôkazné právo) 5 3S PH
Ekonomické trestné činy 5 1P+2S P/Z
Etika, korupcia a transparentnosť 2 3S P/Z
Blok - B-02LSP - Povinne voliteľný predmet 2. ročník letný semester (oblasť právo)
 Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Medzinárodné zmluvné právo 4 2P+2S P/Z
Daňové a colné konanie 4 2P+2S P/Z
Právo životného prostredia EÚ 4 2P+2S P/Z
Blok - B-02LSE - Povinne voliteľný predmet 2. ročník letný semester (oblasť ekonómia)
 Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Rétorika 3 2S P/Z
Regionálna politika Európskej únie 3 2S P/Z
Špeciálny seminár 3 2S H

 

Štátne skúšky

Názov Kredit Ukonč.
Záverečná práca a jej obhajoba 5 OB
Štátna skúška 5 SS