Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zápisy, predzápisy

Zápisy - prvý ročník bakalárskeho štúdia 2020/2021

Školenie BOZP

Plán budovy

Príručka pre prvákov

Jazykové vzdelávanie - povinne voliteľné prednety

Telesná kultúra a šport

Pre univerzitné nástroje IT je informačný rozcesník je https://moja.uniba.sk/ kde nájdete všetky potrebné prepojenia a návody.

Pre prihlásenie do systémov fakulty (AIS, mail,..) využívate login v tvare priezvisko a číslo(labuda20) v kombinácii s heslom. Login je zároveň aj vaša mail adresa (pridáva sa @uniba.sk) heslo ostáva rovnaké. Heslo si viete zmeniť sami po prihlásení do Centrálnej Databázy Osôb: https://cdo.uniba.sk/ (https://login.uniba.sk/?cosign-filter-cdo.uniba.sk&https://cdo.uniba.sk/index.do). Ak heslo zabudnete, obráťte sa na hotlinku CEPIT 02/90104444.

Využívame aplikácie Microsoftu. Do školskej adresy sa prihlásite cez Outlook (aplikáciu alebo cez webový prehliadač), poprípade pridaním účtu do vašej mobilnej pošty. Pre študijné účely využívajte výhradne túto adresu,  ostatné mailové adresy sú ignorované. Ako študent máte 5 licenčných kľúčov na aktiváciu Office 365 na ľubovoľné zariadenia (počas celého štúdia).

Prístup do Archívu prednášok je cez https://www.flaw.uniba.sk/prednasky

Prístup do Eduroam wifi siete (sieť je taktiež funkčná na väčšine európskych školách), prihlásite sa loginom a heslo získate na tomto linku https://cdo.uniba.sk/public/resetl0 (z rozcestníku https://cdo.uniba.sk/).

Pre E-lerning využívame Moodle (https://moodle.uniba.sk/), kam pedagógovia pridávajú učebné materiály poprípade zadania.

V neposlednom rade fakultná stránka, kde sa vyvesujú všetky informácie týkajúce sa Právnickej fakulty https://www.flaw.uniba.sk/

Návod na predzápis a elektronický zápis 2020/2021

Návod na predzápis a elektronický zápis 2020/2021 - platí mutatis mutandis návod z akademického roka 2019/2020