Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Historia et theoria iuris

POKYNY PRE AUTOROV

Rukopisy do časopisu HTI treba posielať v elektronickej podobe výlučne v editore Microsoft Word na e-mailovú adresu: hti.casopis@gmail.com.

Pri zostavovaní príspevku použite nasledujúcu šablónu