Rada ŠVOČ

ŠVOČ zabezpečuje, koordinuje a riadi Rada ŠVOČ, ktorá je organizačným, metodickým a poradným orgánom pre zabezpečenie ŠVOČ. Rade ŠVOČ predsedá prodekan pre vedu a výskum fakulty. Ostatných členov menuje dekan fakulty, pričom polovicu členov spomedzi pedagógov alebo interných doktorandov a druhú polovicu spomedzi študentov fakulty. Tajomníkom rady ŠVOČ je referent dekanátu, ktorého úlohou je administrácia ŠVOČ.

Ak máte otázky ohľadom priebehu či organizácie ŠVOČ, kontaktujte nás e-mailom na svoc@flaw.uniba.sk.


ČLENOVIA RADY ŠVOČ

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. (predseda)

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Mgr. Stanislav Mihálik

Mgr. Tamara Čipková

Miroslav Michler

Romana Reiprichová

Monika Praženková


TAJOMNÍČKA RADY ŠVOČ

Soňa Trebatická

miestnosť: 310, 3.poschodie SB

tel.: 02/ 592 44 471

e-mail: sona.trebatickaflaw.uniba.sk