Faculty of LawComenius University Bratislava

Program Fulbright Slovak Scholar Program 2025/2026 pre vysokoškolských pedagógov, výskumníkov a odborníkov z praxe


10. 06. 2024 14.36 hod.

Fulbright Slovak Scholar Program 2025/2026 otvorený

Grant pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe

3-6 mesačný grant umožňuje realizovať výskum alebo prednášať na ktorejkoľvek akreditovanej vysokej škole/výskumnej inštitúcii v USA. Prihlášku si môžete podať vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny.

Uzávierka podávania prihlášok na akademický rok 2025- 2026 je 17. októbra 2024 (11:59 hod.)

Pre koho je grant určený?

  • občanom SR
  • uchádzačom s ukončeným PhD vzdelaním, alebo dostatočnou praxou v odbore
  • uchádzačom s jasným cieľom, čomu sa budú v USA venovať

Čo grant pokrýva?

  • mesačné štipendium
  • spiatočnú letenku
  • základné zdravotné poistenie
  • príspevok na rodinných príslušníkov
  • administratívne zabezpečenie pobytu
  • vízum do USA

Informačný webinár

Ak sa chcete dozvedieť viac o podrobnostiach programu - aké sú kritériá na výber kandidátov, čo program pokrýva, ako podať prihlášku, na čo sa pripraviť v súvislosti s pobytom v USA - pripojte sa na informačný webinár. Prejdeme si všetky podrobnosti programu a Vy budete mať priestor opýtať sa, čo Vás zaujíma čerstvého absolventa, aj programovej koordinátorky.

Vo Fulbrightovej komisii sa usilujeme o to, aby do našich aktivít a programov boli zapájaní jednotlivci pochádzajúcich z rôzneho prostredia, a preto podporujeme a osobitne povzbudzujeme všetkých, ktorí pochádzajú alebo pracujú so študentami z tradične marginalizovaných a nezastúpených komunít, aby sa prihlásili do programov Komisie. Komisia plne uznáva hodnoty rovnosti, spravodlivosti a inklúzie.