Faculty of LawComenius University Bratislava

Dean's Office

Dean and Faculty Secretary´s Assistant Office

Peter Halan

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Dean and Faculty Secretary´s Assistant Office
vodič osobného automobilu

Bc. Anna Frlavsová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Dean and Faculty Secretary´s Assistant Office
sekretárka
+421 2 9012 9104
+421 2 9012 9631
321 SB

Department of personnel work, internal control and complaints

JUDr. Peter Pilarčík

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Human Resources Office
referent personálneho útvaru
+421 2 9012 9671
313SB

Study Department

Žaneta Boríková

Študijné oddelenie,
študijný referent
+421 2 9012 2007

Mgr. Helga Glesková

Študijné oddelenie,
Head of Study Department
+421 2 9012 9500
212 SB

Erika Pappová

Študijné oddelenie,
študijný referent
+421 2 9012 2101
212 A SB
I - O denní študenti

Petra Švecová

Študijné oddelenie,
študijný referent
+421 2 9012 2089
211 SB
Denní študenti A-H-Ch

Department of Science and Ph.D. Studies

RNDr. Daniela Brillová, PhD.

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
Referent doktorandského štúdia
+421 2 9012 9418
319 SB

Nikoleta Hanáková

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
Referent doktorandského štúdia
+421 2 9012 9338
319 SB

Ing. Renáta Karpátiová

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
Referent doktorandského štúdia
+421 2 9012 9419
319 SB

Department of International Relations and Studies in Foreign Languages

Ing. Michaela Krescanková, PhD.

Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ,
odborný administratívny zamestnanec
+421 2 9012 9143
310A SB
Úradné hodiny: Pondelok - Štvrtok: 09:00 - 11:30 ; 13:00 - 14:00 Piatok: 9:00 - 11:00

Department of cooperation and further education

Mgr. Katarína Hörmannová

Department of cooperation and further education,
odborný administratívny zamestnanec
+421 2 9012 2114
224 SB

Mgr. Ingrid Kmetzová

Department of cooperation and further education,
Administrative Assistant
+421 2 9012 2036
224 the Old Building (historical)

Department of Grants

Ing. Mario Schrenkel

Department of Grants,
Professional Administrative Officer
+421 2 9012 2093
310B Historical Building

Ing. Mgr. Ingrid Slezáková, MHA MPH.

Department of Grants,
Professional Administrative Officer
+421 2 9012 2043
310B Historical Building

Department of development and quality assurance

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Odd. rozvoja a zabezpečovania kvality
odborný administratívny zamestnanec 

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Odd. rozvoja a zabezpečovania kvality
odborný administratívny zamestnanec 
[1]

Department of Information Technology and Public Relations

Ester Bagiová

Department of IT and Public Relations,
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 2107
507 NB

Ing. Adam Labuda

Department of IT and Public Relations,
Head of Department
+421 2 9012 9468
520NB

Ing. Matúš Muránsky

Department of IT and Public Relations,
IT technic
+421 2 9012 2040
520NB

Ing. Dušan Paško

Department of IT and Public Relations,
technik vo výpočtovej technike
+421 2 9012 2117
+421 2 9012 2127
507NB

Economic Department

Blanka Mlečenkovová

Ekonomické oddelenie, Referát všeobecnej učtárne
účtovník všeobecný
+421 2 9012 9117
311 SB

Deana Fischlová

Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9666
107a SB

Jarmila Walterová

Ekonomické oddelenie, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
+421 2 9012 9484
312 SB

Anna Dudová

Ekonomické oddelenie, Podateľňa fakulty
pracovník podateľne
+421 2 9012 9454
107a SB

Lenka Mlečenkovová

Ekonomické oddelenie, Referát všeobecnej učtárne
Nové plánované miesto
526NB

Soňa Nagyová

Ekonomické oddelenie, Referát plánu a rozpočtu
referent plánu a rozpočtu
+421 2 9012 9136
311

Alena Nemcová

Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent MTZ
+421 2 9012 9390
314 SB

Ing. Andrea Strašiftáková

Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
referent ekonomiky práce
+421 2 9012 2017