Faculty of LawComenius University Bratislava

Staff

Professors

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Department of Civil Law,
Professor of Civil Law
+421 2 9012 9533

prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Department of Civil Law,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9692
+421 2 9012 9692
610 NB
Monday10:45 – 12:10
Monday10:45 – 12:10

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

Department of Civil Law,
professor
+421 2 9012 9494
Konzultačné hodiny prebiehajú v Kancelárii rektora na prvom poschodí v novej budove. Konajú sa iba cez výučbovú časť semestra a iba po predchádzajúcej dohode e-mailom.

Associate Professors

doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Department of Civil Law,
docent vysokej školy
+421 2 9012 9557
623 NB
Konzultačné hodiny sa dňa 10.4.2024 a 17.4.2024 nekonajú. V prípade potreby ma kontaktuje emailom.
Wednesday10:45 – 12:00

Assistant Professors

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Department of Civil Law,
Assistant Professor
+421 2 9012 9247
616 NB
Monday14:00 – 15:30

Mgr. Sandra Meňhartová, PhD.

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy
624NB

JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2136
624NB
Wednesday10:45 – 12:15

Ph.D. Students

JUDr. Laura Fotopulosová

Faculty of Law,
3.dOBP15
+421 2 9012 2041

Mgr. Alexandra Mišinová, LL. M.

Faculty of Law,
3.dOBP15
+421 2 9012 2034

Mgr. Štefan Horony

Faculty of Law,
2.dOBP15
+421 2 9012 2075

Mgr. Viktória Jančárová

Faculty of Law,
2.dOBP15
+421 2 9012 2081

Mgr. Matúš Janidžár

Faculty of Law,
1.dOBP15

Secretary´s Office

Ivana Surovičová

Department of Labour Law and Social Security Law,
sekretárka
+421 2 9012 9268