Faculty of LawComenius University in Bratislava

Staff

Professors

prof. JUDr. Marek Števček PhD.

Department of Civil Law,
professor
+421 2 9012 9494
626 NB
Konzultačné hodiny prebiehajú v Kancelárii rektora na prvom poschodí v novej budove. Konajú sa iba cez výučbovú časť semestra.
Tuesday 08:30 - 09:10

Associate Professors

doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Law, Department of Civil Law
Employee
+421 2 9012 2119

doc. JUDr. Romana Smyčková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Law, Department of Civil Law
Employee
+421 2 9012 9692
02/592 44 692

Assistant Professors

Mgr. Marek Ivančo PhD.

Department of Civil Law,
Employee

Ph.D. Students

JUDr. Michal Dáni

Department of Civil Law,
---

JUDr. Martina Haršányová

Department of Civil Law,
---

Mgr. Zuzana Klincová

Department of Civil Law,
---

Secretary´s Office

Ivana Surovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Law, Department of Labour Law and Social Security Law
Employee
+421 2 9012 9268