Faculty of LawComenius University in Bratislava

Staff

Professors

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Department of Civil Law,
Professor of Civil Law
+421 2 9012 9533
Konzultačné hodiny: pondelok: 10.00 - 11.20 hod po predchádzajúcej dohode prostredníctvom mailu

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Department of Civil Law,
professor
+421 2 9012 9494
Konzultačné hodiny prebiehajú v Kancelárii rektora na prvom poschodí v novej budove. Konajú sa iba cez výučbovú časť semestra a iba po predchádzajúcej dohode e-mailom.

Associate Professors

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Civil Law
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9692
02/592 44 692

Assistant Professors

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9247
616 NB
Tuesday14:00 – 15:25

doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9557
623 NB
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom

Mgr. Marek Ivančo, PhD.

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2133
614 NB
Tuesday16:45 – 18:10

JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2136
624NB
Tuesday10:45 – 12:10

Ph.D. Students

Secretary´s Office

Ivana Surovičová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Labour Law and Social Security Law
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268