Faculty of LawComenius University in Bratislava

Staff

Professors

prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc.

Department of Civil Law,
Professor of Civil Law
+421 2 9012 9533
Konzultačné hodiny: utorok 8.30 - 9.10 hod a 10.40 - 11.20 hod (len počas letného semestra od 17.2. do 15.5.2020)

prof. JUDr. Marek Števček PhD.

Department of Civil Law,
professor
+421 2 9012 9494
Konzultačné hodiny prebiehajú v Kancelárii rektora na prvom poschodí v novej budove. Konajú sa iba cez výučbovú časť semestra a iba po predchádzajúcej dohode e-mailom.

Associate Professors

doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Law, Department of Civil Law
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2119

doc. JUDr. Romana Smyčková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Law, Department of Civil Law
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9692
02/592 44 692

Assistant Professors

Mgr. Tamara Čipková PhD.

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9247
616 NB
Tuesday 14:00 - 15:25

Mgr. Lenka Dufalová PhD.

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9557
623 NB
Tuesday 10:45 - 12:10

JUDr. Imrich Fekete CSc.

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9667
02/592 44 667

Mgr. Martin Hamřik PhD.

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2042

Mgr. Marek Ivančo PhD.

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2133
614 NB
Tuesday 16:45 - 18:10

JUDr. Ing. Karin Raková PhD., MBA

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2136
624NB

Ph.D. Students

JUDr. Michal Dáni

Department of Civil Law,
2.dOBP15
+421 2 9012 2123

JUDr. Martina Haršányová

Department of Civil Law,
2.dOBP15
+421 2 9012 2124

Mgr. Zuzana Klincová

Department of Civil Law,
2.dOBP15
+421 2 9012 2122

Mgr. Sandra Meňhartová

Department of Civil Law,
1.dOBP15

Mgr. Vladimír Sedliak

Department of Civil Law,
1.dOBP15
+421 2 9012 2107

JUDr. Bianka Tkáčová

Department of Civil Law,
4.dOP
+421 2 9012 2137

Secretary´s Office

Ivana Surovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Law, Department of Labour Law and Social Security Law
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268