Faculty of LawComenius University in Bratislava

Council of SSSA

Members of the Council of the SSSA

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. (the chair)

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Mgr. Stanislav Mihálik

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Miroslav Michler

Romana Reiprichová

Monika Praženková


Secretary of the Council of the SSSA

Mgr. Zuzana Križanová

Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava

tel.: 02/ 9012 2028

mail