Faculty of LawComenius University Bratislava

Study Department, Study Advisors

Study department

Mgr. Helga Glesková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
Head of Study Department
+421 2 9012 1150
+421 2 9012 9500
212 SB

Erika Pappová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2101
212 A SB
I - O denní študenti

Katarína Škoríková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2114
211 SB

Petra Švecová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2089
211 SB
Denní študenti A-H-Ch

Department of Science and PhD Studies

RNDr. Daniela Brillová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 9418
319 SB

Nikoleta Hanáková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 9338
319 SB

Ing. Renáta Karpátiová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 9419
319 SB
[1]

Department of International Relations and Foreign Language Studies

Ing. Michaela Krescanková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre Medzinárodné vzťah CŠ, Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 9143
310A SB
Tuesday09:00 – 11:00
Thursday09:00 – 11:00
[1]