Faculty of LawComenius University Bratislava

Study Department, Study Advisors

Study department

Mgr. Helga Glesková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
Head of Study Department
+421 2 9012 9500
212 SB

Erika Pappová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijný referent
+421 2 9012 2101
212 A SB
I - O denní študenti

Petra Švecová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijný referent
+421 2 9012 2089
211 SB
Denní študenti A-H-Ch

Department of Science and PhD Studies

RNDr. Daniela Brillová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
Referent doktorandského štúdia
+421 2 9012 9418
319 SB

Nikoleta Hanáková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
Referent doktorandského štúdia
+421 2 9012 9338
319 SB

Ing. Renáta Karpátiová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
Referent doktorandského štúdia
+421 2 9012 9419
319 SB
[1]

Department of International Relations and Foreign Language Studies

Ing. Michaela Krescanková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre Medzinárodné vzťah CŠ, Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ
odborný administratívny zamestnanec
+421 2 9012 9143
310A SB
Úradné hodiny: Pondelok - Štvrtok: 09:00 - 11:30 ; 13:00 - 14:00 Piatok: 9:00 - 11:00
[1]

Study Advisors at departments and isntitutes

Department of Legal History and Comparative Law - doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD.

Department of Roman Law and Ecclesiastical Law - Mgr. et Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

Department of Theory of Law and Legal Philosophy - Mgr. Olexij M. Meteňkanyč, PhD.

Department of Constitutional Law - doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Department of Administrative Law and Environmental Law - doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

Department of Civil Law - doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Department of Labour Law and Social Security Law - doc. JUDr. Lenka Freel, PhD.

Department of Commercial and Economic Law - JUDr. Mgr. Dominika Pintérová, PhD.

Department of Financial Law - JUDr. Yana Daudrikh, PhD.

Department of Criminal Law, Criminology and Criminalistics - JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.

Department of International Law and International Relations - JUDr. Lukáš Mareček, PhD.

Institute of European Law - doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

Institute of Canon Law - prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Institute of Economic Sciences - Ing. Albert Priehoda, PhD.

Institute of Intellectual Property Law and Information Technology Law - JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

Institute of Legal Communication in Foreign Languages – JUDr. Iva Dudášová, PhD.

Institute of Clinical Legal Education and Physical education - Mgr. Andrej Kolárik, PhD.