Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie, študijní poradcovia

Študijné oddelenie

Mgr. Helga Glesková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
vedúca študijného oddelenia
+421 2 9012 1150
+421 2 9012 9500
212 SB

Erika Pappová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijný referent
+421 2 9012 2101
212 A SB
I - O denní študenti

Katarína Škoríková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijný referent
+421 2 9012 2114
211 SB

Petra Švecová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijný referent
+421 2 9012 2089
211 SB
Denní študenti A-H-Ch

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia

RNDr. Daniela Brillová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
vedúca na oddelení vedy a doktorandského štúdia/Head of Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9418
319 SB

Nikoleta Hanáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
sekretárka/ secretary
+421 2 9012 9338
319 SB

Ing. Renáta Karpátiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
referent na oddelení vedy a doktorandského štúdia/clerk at Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9419
319 SB
[1]

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia

Ing. Michaela Krescanková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre Medzinárodné vzťah CŠ, Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ
odborný administratívny zamestnanec/specialised administrative clerk
+421 2 9012 9143
310A SB
Pondelok09:00 – 14:00
Piatok09:00 – 11:00
Úradné hodiny: Pondelok - Štvrtok: 09:00 - 11:30 & 13:00 - 14:00 Piatok: 9:00 - 11:00
[1]

Fakultný správca AIS2

 

Študijní poradcovia

Zástupcovia vedúcich katedier a riaditeľov ústavov sú študijnými poradcami z titulu svojej funkcie:

 

Hlavným študijným poradcom je prodekan pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Asistentami prodekana pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa sú JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. a Mgr. Adam Máčaj, PhD.

Študenskými študijnými radcami sú Daniel Richter  a Bc. Maksym Hasniuk

Študijní poradcovia na katedrách a ústavoch

Katedra právnych dejín  a právnej komparatistikydoc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD. LLM.
Katedra rímskeho práva, kánonického práva a cirkevného právaJUDr. Martin Gregor, PhD.
Katedra teórie práva a filozofie právaJUDr. Tomáš Mészáros, PhD.
Katedra ústavného právadoc. JUDr. Marek Domin, PhD.
Katedra správneho a environmentálneho právadoc. JUDr. Matej Horvat, PhD.
Katedra občianskeho právadoc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečeniadoc. JUDr. Lenka Freel, PhD.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho právaJUDr. Jana Strémy, PhD.
Katedra finančného právaMgr. Andrea Szakács, PhD.
Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológieJUDr. Stanislav Mihálik, PhD.
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahovJUDr. Lukáš Mareček, PhD.
Ústav ekonomických vied Ing. Albert Priehoda, PhD.
Ústav európskeho právadoc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.
Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácieMgr. Sylvia Mičíková, PhD.
Ústav klinického právneho vzdelávaniaJUDr. Mária Havelková, PhD.
Ústav telesnej kultúry Mgr. Andrej Kolárik, PhD.