Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie, študijní poradcovia

Rozdelenie agendy študijných referentiek

Denné štúdium - bakalárske a magisterské programy právo

Agenda referentiek študijného oddelenia je rozdelená podľa počiatočného písmena priezviska študenta:

Ester Bagiová - A-H

Erika Pappová - Ch-O

Katarína Prieložná - P

Externé štúdium - bakalárske a magisterské programy právo, programy kánonické právo, právo a ekonómia

Mgr. Helga Kovačičová 

Na osobnú návštevu na Študijnom oddelení je potrebné si rezervovať termín: Naplánovať online. Predídete tým čakaniu na vybavenie

Na rezerváciu využívajte výlučne univerzitný e-mail.

Ester Bagiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijná referentka
+421 2 9012 9311
212A SB
A - H denní študenti

Mgr. Helga Kovačičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
vedúca študijného oddelenia
+421 2 9012 1150
+421 2 9012 9500
212 SB, prosím kontaktovať mailom

Erika Pappová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2101
212 A SB, prosím kontaktovať mailom
CH - O denní študenti

Katarína Prieložná

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2114
213 SB
Pondelok08:00 – 11:30
Utorok12:30 – 15:30
Streda08:00 – 11:30
Piatok12:00 – 13:30

Fakultný správca AIS2

 

Študijní poradcovia

Zástupcovia vedúcich katedier a riaditeľov ústavov sú študijnými poradcami z titulu svojej funkcie:

 

Hlavným študijným poradcom je prodekan pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Asistentami prodekana pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa sú JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. a Mgr. Adam Máčaj

Študenským študijným radcom je Viktor Racskó

Študijní poradcovia na katedrách a ústavoch

Katedra právnych dejín  a právnej komparatistikydoc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD. LLM.
Katedra rímskeho práva, kánonického práva a cirkevného právaJUDr. Martin Gregor, PhD.
Katedra teórie práva a filozofie právaJUDr. Tomáš Mészáros, PhD.
Katedra ústavného právadoc. JUDr. Marek Domin, PhD.
Katedra správneho a environmentálneho právadoc. JUDr. Matej Horvat, PhD.
Katedra občianskeho právadoc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečeniadoc. JUDr. Lenka Freel, PhD.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho právaJUDr. Jana Strémy, PhD.
Katedra finančného právaMgr. Andrea Szakács, PhD.
Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológieJUDr. Stanislav Mihálik, PhD.
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahovJUDr. Lukáš Mareček, PhD.
Ústav ekonomických vied Ing. Albert Priehoda, PhD.
Ústav európskeho právadoc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.
Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácieMgr. Sylvia Mičíková, PhD.
Ústav klinického právneho vzdelávaniaJUDr. Mária Havelková, PhD.
Ústav telesnej kultúry Mgr. Andrej Kolárik, PhD.