Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie, študijní poradcovia

Študijné oddelenie

Mgr. Helga Glesková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
vedúca študijného oddelenia
+421 2 9012 9500
212 SB

Erika Pappová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijný referent
+421 2 9012 2101
212 A SB
I - O denní študenti

Petra Švecová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijný referent
+421 2 9012 2089
211 SB
Denní študenti A-H-Ch

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia

RNDr. Daniela Brillová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
vedúca na oddelení vedy a doktorandského štúdia/Head of Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9418
319 SB

Nikoleta Hanáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
sekretárka/ secretary
+421 2 9012 9338
319 SB

Ing. Renáta Karpátiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
referent na oddelení vedy a doktorandského štúdia/clerk at Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9419
319 SB
[1]

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia

Ing. Michaela Krescanková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre Medzinárodné vzťah CŠ, Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ
odborný administratívny zamestnanec/specialised administrative clerk
+421 2 9012 9143
310A SB
Úradné hodiny: Pondelok - Štvrtok: 09:00 - 11:30 ; 13:00 - 14:00 Piatok: 9:00 - 11:00
[1]

Fakultný správca AIS2

 

Študijní poradcovia

Zástupcovia vedúcich katedier a riaditeľov ústavov sú študijnými poradcami z titulu svojej funkcie:

 

Hlavným študijným poradcom je prodekan pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa prof. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Asistentami prodekana pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa sú JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. a Mgr. Adam Máčaj, PhD.

Študenskými študijnými radcami sú Daniel Richter  a Bc. Maksym Hasniuk

Študijní poradcovia na katedrách a ústavoch

Katedra právnych dejín  a právnej komparatistikydoc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD. LLM.
Katedra rímskeho práva a cirkevného právaMgr. et Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.
Katedra teórie práva a filozofie právaMgr. Olexij M. Meteňkanyč, PhD.
Katedra ústavného právadoc. JUDr. Marek Domin, PhD.
Katedra správneho a environmentálneho právadoc. JUDr. Matej Horvat, PhD.
Katedra občianskeho právadoc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečeniadoc. JUDr. Lenka Freel, PhD.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho právaJUDr. Mgr. Dominika Pintérová, PhD.
Katedra finančného právaMgr. Andrea Szakács, PhD.
Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológieJUDr. Stanislav Mihálik, PhD.
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahovJUDr. Lukáš Mareček, PhD.
Ústav ekonomických vied Ing. Albert Priehoda, PhD.
Ústav európskeho právadoc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.
Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácieJUDr. Iva Dudášová, PhD.
Ústav klinického právneho vzdelávaniaJUDr. Mária Havelková, PhD.
Ústav telesnej kultúry Mgr. Andrej Kolárik, PhD.
Ústav kánonického práva prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.