Faculty of LawComenius University Bratislava

News

Oznámenie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2018/2019

Podľa Čl. 6 ods. 14 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, (Vnútorný predpis 4/2018) sa zverejňujú nasledujúce informácie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2018/2019:

a) prospechové štipendiá v magisterskom stupni v študijnom programe právo v anglickom jazyku v dennej forme boli priznané, ak študent dosiahol v predchádzajúcom roku vážený študijný priemer do 1,60, resp. do 2,00.

b) ak sa študent domnieva, že splnil kritériá na priznanie prospechového štipendia  a rozhodnutie o priznaní prospechového štipendia mu nebolo doručené prostredníctvom elektronickej pošty do 30.11.2018, môže namietať nepriznanie prospechového štipendia prostredníctvom elektronického formulára ,,všeobecné podanie" v lehote do 4.12.2018 (do 24:00 hod).

Study fairs Master and More - November 2018

Visit us at the #MastersFair in Budapest (07/11), Sofia (20/11) and Warsaw (29/11)!

At the fair you have the possibility to clarify all questions regarding studying and master programmes by having personal conversations to advisors.

Register now, save entrance fee (3 EUR instead of 5 EUR) and arrange a personal appointment with us.

25th year of the European higher education and lifelong learning exhibition in Brno

Meet us at the Gaudeamus Fair in Brno (23rd - 26th October 2018)!

The fair presents an excellent opportunity to obtain more information regarding our master´s degree programmes and to get answers to all of your questions by having personal conversations with our advisors.

More information: https://en.gaudeamus.cz/

Register now, save entrance fee (80 CZK instead of 120 CZK) and arrange a personal appointment with us.

We are looking forward to see you at the fair!

Study fair Master and More Düsseldorf

Visit us at the #MastersFair in Düsseldorf (20/04/2018)!

At the fair you have the possibility to clarify all questions regarding studying and master programmes by having personal conversations to advisors.

More information: http://www.master-and-more.de/master-messe-duesseldorf.html

Registration for the fair: https://www.events-and-more.eu/de/besucher/

Register now, save entrance fee (3 EUR instead of 5 EUR) and arrange a personal appointment with us.