Faculty of LawComenius University in Bratislava

Staff

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.

Employee

Internal Ph.D. Students

Zero results for search criteria

JUDr. Matúš Mesarčík, LL. M.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
PhD Student (2.dSPRP15, daily)
Telephone
02/592 44 114
Room
517 NB
Note
Počas skúškového obdobia a letných prázdnin kontaktovať výhradne mailom.
Publications

Secretary´s Office