Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

JUDr. Jozef Andraško PhD.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2070
02/592 44 636
02/9012 2070
517 NB
Konzultačné hodiny sa počas skúškového obdobia nekonajú.

Mgr. Martin Daňko PhD.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2069
02/592 44 114
č. 517 NB
Konzultačné hodiny Utorok: 12:15 - 13:00 Štvrtok: 16:00 - 16:45

Mgr. Kristian Hodossy

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2075
517 NB
Konzultačné hodiny: Utorok: od 16:00 do 17:00 V prípade žiadosti o konzultácie v iný ako uvedený termín, je nutné konzultovať e-mailom najmenej 5 pracovných dni vopred.

Mgr. Rastislav Munk PhD.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2074
02/592 44 114
517 NB
Konzultačné hodiny: Utorok: 15:15 - 16:00 Individuálne možno dohodnúť termín emailom.

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/592 44 114
517 NB
Konzultačné hodiny: Štvrtok - 13:30 - 14:15 Iný deň a čas konzultácie je možné dohodnúť cez e-mail.

Mgr. Petra Žárská LL. M.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2072
517
konzultačné hodiny streda 13:00 - 13:45
konzultačné hodiny:Utorok 16:45-17:25 v miestnosti č. 517

Interní doktorandi

Mgr. Petra Žárská LL. M.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
Doktorand(2.dOP3, denný)

Mgr. Matúš Mesarčík, LL. M.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (2.dSPRP15, denný)
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultáciu počas skúškového obdobia iba po predchádzajúcej mailovej komunikácií.
Konzultácia ohľadom hodnotení z predmetu Ochrana osobných údajov sa uskutoční v dňoch 9.1.2019 o 10.30 - 11.30, 16.1.2019 o 15.00 - 16.00 a 23.1.2019
Publikačná činnosť

Sekretariát

Soňa Tomanová

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 2020
02/592 44 440
514 NB