Zamestnanci

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Utorok - 10:45 - 11:25
Iný deň a čas konzultácie je možné dohodnúť cez e-mail.
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Daňko, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
č. 517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny
Utorok: 18:15 - 18:55
Streda: 12:00 - 12:40
Publikačná činnosť

Mgr. Kristian Hodossy

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Rastislav Munk, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Utorok: 15:15 - 16:00
Individuálne možno dohodnúť termín emailom.
Publikačná činnosť

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok - 14:30 - 15:10
Iný deň a čas konzultácie je možné dohodnúť cez e-mail.
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Žárská, LL. M.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
517
Poznámka
konzultačné hodiny:Utorok 16:45-17:25 v miestnosti č. 517
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Mgr. Petra Žárská, LL. M.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Doktorand (2.dOP3, denný)
Miestnosť
517
Poznámka
konzultačné hodiny:Utorok 16:45-17:25 v miestnosti č. 517
Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
517
Poznámka
konzultačné hodiny:Utorok 16:45-17:25 v miestnosti č. 517
Publikačná činnosť

Mgr. Matúš Mesarčík, LL. M.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (1.dSPR3, denný)
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny LS 2017/2018
Streda 16.00 - 16.40
Štvrtok 10.45 - 11.25
Publikačná činnosť

Sekretariát

Soňa Tomanová

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný sekretár, sekretárka, i. n.