Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

JUDr. Jozef Andraško PhD.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2070
02/592 44 636
02/9012 2070
517 NB
Konzultačné hodiny: utorok 8:30 - 9:30

Mgr. Martin Daňko PhD.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2069
02/592 44 114
č. 517 NB
Konzultačné hodiny Utorok: 12:15 - 13:00 Štvrtok: 16:00 - 16:45

Mgr. Rastislav Munk PhD.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2074
02/592 44 114
517 NB
Konzultačné hodiny: Utorok: 15:15 - 16:00 Individuálne možno dohodnúť termín emailom.

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/592 44 114
517 NB
Konzultačné hodiny: Štvrtok - 13:30 - 14:15 Iný deň a čas konzultácie je možné dohodnúť cez e-mail.

Interní doktorandi

Mgr. Petra Žárská LL. M.

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
3.dOBP15

JUDr. Matúš Mesarčík, LL. M.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (2.dSPRP15, denný)
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultácie počas LS 2018/2019
Utorok - 15:30 - 16:15 alebo prostredníctvom mailu.
Publikačná činnosť

Sekretariát

Soňa Tomanová

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 2020
02/592 44 440
514 NB