Faculty of LawComenius University Bratislava

Staff

Blanka Boriová

Akademická knižnica PraF,
knihovník
+421 2 9012 2035
531 NB

Anna Danišovičová

Akademická knižnica PraF,
Department of library services, librarian
+421 2 9012 2112
531 NB

Mgr. Daniela Dranačková

Akademická knižnica PraF,
Specialised documents maintenance clerk
+421 2 9012 9641
525 NB

Mgr. Katarína Garajová

Akademická knižnica PraF,
odborný administratívny zamestnanec

Jaroslava Martanovičová

Akademická knižnica PraF,
Department of library services, librarian
+421 2 9012 2110
531 NB

Katarína Rausová

Akademická knižnica PraF,
department of services, librarian, archivist
+421 2 9012 9463
531 NB

Bc. Alena Ševčíková

Akademická knižnica PraF,
knihovník
+421 2 9012 2121

Eva Štibraná

Akademická knižnica PraF,
Department processing of periodicals, the librarian - specialist catalogue
+421 2 9012 9106
525 NB

Mgr. Veronika Ťažká

Akademická knižnica PraF,
knihovník - riaditeľ knižnice
+421 2 9012 2027