Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Mgr. Veronika Ťažká

Akademická knižnica PraF,
riaditeľka knižnice
+421 2 9012 2027

Blanka Boriová

Akademická knižnica PraF,
oddelenie knižničných služieb, knihovník, archivár, evidencia publikačnej činnosti
+421 2 9012 2035
531 NB

Anna Danišovičová

Akademická knižnica PraF,
Oddelenie knižničných služieb, knihovník
+421 2 9012 2112
531 NB

Mgr. Daniela Dranačková

Akademická knižnica PraF,
Knihovník, akvizícia, katalogizácia
+421 2 9012 9641
525 NB

Mgr. Katarína Garajová

Akademická knižnica PraF,
odborný administratívny zamestnanec

Jaroslava Martanovičová

Akademická knižnica PraF,
Oddelenie knižničných služieb, knihovník
+421 2 9012 2110
531 NB

Ing. Jana Mirgová

Akademická knižnica PraF,
Refererát edičnej a vydavateľskej činnosti
+421 2 9012 9460

Katarína Rausová

Akademická knižnica PraF,
Oddelenie knižničných služieb, knihovník, archivár, evidencia publikačnej činnosti
+421 2 9012 9463
531 NB

Eva Štibraná

Akademická knižnica PraF,
Oddelenie spracovania periodík, knihovník - špecialista na katalogizáciu
+421 2 9012 9106
525 NB