Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9555
02/592 44 555
515 NB
konzultačné hodiny: utorok 11:00 - 12:00 štvrtok 11:00 - 12:00

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
profesor vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2009
02/592 44 417
511 NB
Konzultačné hodiny počas semestra/Consultations in the semester: Pondelok/Monday: 16:00 - 16:45 Štvrtok/Thursday: 10:00 - 10:45

prof. JUDr. Tomáš Strémy PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
profesor
+421 2 9012 2008
02/592 44 417
511NB
Konzultačné hodiny: štvrtok od 10:40-12:10 v iný čas po dohode emailom

prof. JUDr. Pavel Šámal PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 2089
02/592 44 440
515 NB
Konzultačné hodiny po dohode s vyučujúcim.

Docenti

doc. JUDr. Eduard Burda PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2222
02/592 44 103
321 SB
321SB
Konzultačné hodiny: Pondelok 11:00 - 12:00

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová CSc.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2007
510 NB
konzultačné hodiny: utorok - 10:45 - 11:30 streda - 10:00 - 10:45

doc. JUDr. Margita Prokeinová PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2006
510 NB
konzultačné hodiny: utorok 13.45 - 14.45 štvrtok 10.30 - 11.30 Počas skúškového obdobia si treba konzultačné hodiny dohodnúť individuálne.

Odborní asistenti

JUDr. Radovan Blažek PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2010
02/592 44 452
512 NB
konzultačné hodiny: utorok 14:30 - 15:15 štvrtok 14:30 - 15:15 alebo po dohode emailom

doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2005
509NB/ 509 New Building
Konzultačné hodiny/Consultations: Stvt/Thu:18:00-19:30 alebo/or pred seminarmi/prior the seminars alebo/or mailom/or by email.

JUDr. Ondrej Laciak PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2004
02/592 44 453
509 NB
konzultačné hodiny: Štvrtok 12:25 - 13:45

JUDr. Jakub Ľorko PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2096
Utorok - 13:30 - 14:30
Utorok - 13:30 - 14:30

Interní doktorandi

Mgr. Petra Dražová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand(1.dTRP3, denný)

JUDr. Natália Hangáčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand(1.dTRP3, denný)
+421 2 9012 2095
508 NB
Konzultačné hodiny: streda 12:45 - 13:45

Mgr. Stanislav Mihálik

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand(1.dTRP3, denný)
508 NB
Pondelok - 12:15 - 13:15

JUDr. Eva Sihelniková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand(2.dTRP3, denný)
+421 2 9012 2098
Konzultačné hodiny streda 16:45 - 17:45 hod.

Mgr. Lukáš Turay

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand(1.dTRP3, denný)
Konzultačné hodiny: pondelok 12:40 - 13:40

Mgr. Filip Vincent

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doktorand(1.dTRP3, denný)

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

Externí učitelia

prof. PhDr. Anton Heretik CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Dalibor Hojsík PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Zamestnanec

MUDr. Ľubomíra Izáková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Sekretariát

Soňa Tomanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 2020
02/592 44 440
514 NB