Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor vysokoškolský
+421 2 9012 2222
02/592 44 103
321 SB
321SB
Štvrtok12:15 – 13:15

prof. JUDr. Jozef Čentéš, DrSc.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor
+421 2 9012 9555
02/592 44 555
Konzultačné hodiny: po dohode emailom
Konzultačné hodiny: po dohode emailom

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor vysokej školy, Univerzity Komenského
+421 2 9012 2006
510 NB
po dohode e-mailom

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor
+421 2 9012 2008
513NB
Utorok12:15 – 13:15
v iný čas konzultačné hodiny (osobne alebo prostredníctvom MS TEAMS) po dohode emailom

Docenti

doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
docent / associate professor
+421 2 9012 2005
509NB/ 509 New Building
Konzultačné hodiny/Consultations: po dohode mailom v utorok 17:15-18:15/ after previous agreement by email in Tuesday 17:15-18:15

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
docent
+421 2 9012 2004
02/592 44 453

Odborní asistenti

JUDr. Jakub Ľorko, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent
512 NB
Streda 15:15 - 16:15 / MS Teams (po dohode mailom)

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 2095
513 NB
Utorok13:45 – 15:15
V prípade záujmu o konzultáciu poprosím kontaktovať ma vopred prostredníctvom mailu.

JUDr. Lukáš Turay, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2102

Interní doktorandi

Mgr. Lenka Miklóssyová

Právnická fakulta UK,
2.dTRP17
+421 2 9012 2096
508 NB
konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mgr. Marek Adamkovič

Právnická fakulta UK,
1.dTRP17
+421 2 9012 2097
508 NB
Konzultačné hodiny po dohode emailom

Mgr. Roland Hochmann

Právnická fakulta UK,
1.dTRP17
+421 2 9012 2109
508 NB
Konzultačné hodiny: po dohode emailom

Mgr. Maximilián Kiko

Právnická fakulta UK,
1.dTRP17
+421 2 9012 2115
508 NB
https://orcid.org/0009-0002-6119-696X
Konzultačné hodiny: po dohode emailom

Sekretariát

Soňa Tomanová

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
sekretárka
+421 2 9012 2020
02/592 44 440
514 NB