Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor
+421 2 9012 9555
02/592 44 555
Konzultačné hodiny: po dohode emailom
Konzultačné hodiny: po dohode emailom

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor
+421 2 9012 2009
02/592 44 417
511 NB
Konzultačné hodiny počas semestra/Consultations in the semester: po dohode cez MS TEAMS alebo mailom

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor vysokej školy, Univerzity Komenského
+421 2 9012 2006
510 NB
Konzultačné hodiny: po dohode emailom

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor
+421 2 9012 2008
513NB
Utorok 14:00 - 15:30

prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
profesor
+421 2 9012 2089
02/592 44 440
515 NB
Konzultačné hodiny po dohode s vyučujúcim.

Docenti

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 2010
02/592 44 452
512 NB
konzultačné hodiny: po dohode emailom

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2222
02/592 44 103
321 SB
321SB
Streda 13:45 - 15:00

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
docent / associate professor
+421 2 9012 2007
510 NB
Utorok 15:15 - 16:45

doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
docent / associate professor
+421 2 9012 2005
509NB/ 509 New Building
Konzultačné hodiny/Consultations: po dohode cez MS TEAMS alebo mailom/ upon the agreement through the MS Teams or by email.

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 2004
02/592 44 453

Odborní asistenti

JUDr. Jakub Ľorko, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 2096
512 NB
Konzultačné hodiny po dohode emailom individuálne.

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent
Konzultačné hodiny po dohode emailom individuálne.

Interní doktorandi

Mgr. Nina Tarabová

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
2.dTRP17
513 NB
Štvrtok 14:00 - 15:00

Mgr. Petra Dražová

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
1.dTRP17
508 NB
KH prebiehajú cez MS Teams - preferujem predchádzajúcu dohodu mailom.
Pondelok 13:40 - 14:40

Mgr. Igor Slovák

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
2.dTRPx17

Externí učitelia

prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Dalibor Hojsík, PhD.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent

JUDr. Ing. Marián Hrubizna, PhD., LL.M.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný asistent

doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika,
docent vysokej školy, univerzity
02/572 90 339
02/572 90 339
02/572 90 385
Súdna sieň (stará budova)
aktívna adresa: lubomira.izakova@gmail.com
Konzultačné hodiny: štvrtok - po prednáške 15:10 - 16:00 - Súdna sieň (stará budova) aktívna mailová adresa: lubomira.izakova@gmail.com

Sekretariát

Soňa Tomanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 2020
02/592 44 440
514 NB